Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Nove tehnologije

Oxford PV razvija novu tankoslojnu solarnu ?eliju E-mail
Autor Iva Zelenko   
ÄŚetvrtak, 20 SijeÄŤanj 2011 01:05

Odjel za fotonaponske ?elije na Oxfordu (Oxford PV) razvio je, od jeftinih netoksi?nih materijala, novu ?vrstu tankoslojnu solarnu ?eliju koja se može otisnuti na staklo ili zid.

Oxfordov novi ure?aj oblik je tankoslojne solarne tehnologije koja zamijenjuje teku?i elektrolit sa ?vrstim organskih poluvodi?em, što omogu?ava otiskivanje cijelih solarnih modula na staklene ili druge površine.

U kompaniji kažu da su korišteni materijali lako dostupni, dobri za okoliš, imaju niske troškove izrade, te se predvi?a da ?e trošak proizvodnje biti za oko 50% manji od trenutnog troška proizvodnje tankoslojne tehnologije.

Tehnologija se bazira na istraživanjima provedenima na sveu?ilištu Oxford. Kombiniraju?i prijašnja istraživanja na umjetnim fotosintetskim elektrokemijskim solarnim ?elijama i poluvodljivoj plastici, u Oxfordu PV kažu kako sada mogu napraviti ?vrstu solarnu ?eliju osjetljivu na boje.

Dr Henry Snaith, sa odjela fizike na sveu?ilištu Oxford, koji je i razvio tehnologiju, kaže kako je jedna od velikih prednosti mogu?nost vrlo lakog širenja na velika podru?ja. Više nije potrebno brinuti se o brtvljenju ili omatanju, što je bilo važno kod elektrolitskih obojanih ?elija.

U kompaniji kažu da je zelena naju?inkovitija „polutransparentna“  boja za korištenje kod ?elija za proizvodnju elektri?ne energije, iako crvena i ljubi?asta jednako dobro funkcioniraju. ?elije je mogu?e otisnuti na staklene ili druge površine, pa ih je mogu?e uklopiti u glazurne plo?e i zidove novih zgrada.

Kevin Arthur, izvršni direktor u Oxford PV, izjavio je kako je ova tehnologija veliko otkri?e na tom podru?ju, i kako sura?uju sa nekima od vode?ih kompanija u sektoru demonstriraju?i da mogu dosti?i njihova o?ekivanja na podru?ju ekonomskih kriterija i dugovje?nosti rada proizvoda.

 

Izvor: www.renewableenergyfocus.com

Tags:     Oxford PV      tankoslojne solarne ?elije      otisak na staklo
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?