Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Analiza svjetske proizvodnje elektri?ne energije do 2013. sa fokusom na OIE E-mail
Autor Leo Jerki?   
Petak, 18 Srpanj 2014 12:09

Konzultantska tvrtka BCConsult je objavila analizu svjetske proizvodnje elektri?ne energije sa fokusom na obnovljive izvore energije ?ije ?emo glavne rezultate prenijeti u nastavku.

Godišnja proizvodnja elektri?ne energije u svijetu raste prosje?no 3,1% tokom zadnjih deset godina, a prošle godine je iznosila 23.127 TWh. Proizvodnja elektri?ne energije iz fosilnih goriva je pak godišnje rasla 3,3% tokom zadnjih deset godina, s time da je njen udio uvijek ve?i od 2/3. Jedini pad je ostvaren iz nuklearnih elektrana (-1,1%/godišnje), te je udio pao sa 15,7% u 2004. godini na 10,8% u 2013. godini.


Tablica 1: Proizvodnja iz pojedinog izvora elektri?ne energije

Svjetska proizvodnja elektri?ne energije iz obnovljivih izvora energije (uklju?uju?i velike hidroelektrane) je porasla sa 17,5% na 21,7% (godišnji rast od 5,3%) ?ime je skoro u potpunosti pokrila pad proizvodnje iz nuklearnih elektrana (udio ne fosilne proizvodnje je sa 33,6% u 2004. pao na 32,5% u 2013. godini).


Slika 1: Proizvodnja elektri?ne energije po regijama

Ukupna proizvodnja iz hidroelektrana je godišnje rasla 3,4% tokom zadnjih deset godina, te je u apsolutnoim iznosu bila ve?a za 975 TWh godišnje. Ostali obnovljivi izvori energije su imali rast od 15,6% godišnje, te je udio sko?io sa 1,91% u 2004. na 5,34% u 2013. godini. To je rast od 3,67 puta u tom periodu, odnosno 898 TWh više.


Slika 2: Proizvodnja elektri?ne energije po vrsti izvora energije

U istom periodu su vjetroelektrane pove?ale proizvodnju 7,34 puta (rast od 24,8% godišnje), te je prošle godine proizvedeno 628 TWh, odnosno za 543 TWh više nego 2004. godine. Proizvodnja iz solarnih elektrana (uglavnom fotonaponskih sustava) je u deset godina porasla ?ak 48 puta (godišnji rast od 54%), te je u apsolutnim brojkama iznosila 125 TWh prošle godine. Ostali obnovljivi izvori energije su pak ostvarili rast od 7,7% godišnje,  ali su ih same vjetroelektrane nadmašile još 2011. godine što se i vidi na grafu ispod. S obzirom na kretanja razvoja vrlo lako je mogu?e da ?e i solarne elektrane do kraja desetlje?a nadmašiti proizvodnju elektri?ne energije iz geotermalnih izvora i biomase.


Slika 3: Graf proizvodnje elektri?ne energije iz obnovljivih izvora energije tokom zadnjih deset godina

Pri pogledu na proizvodnju elektri?ne energije iz OIE po državama najve?i udio ima Kina koja sama ima udio od 22% svjetske proizvodnje elektri?ne energije iz OIE sa svojih 1101,3 TWh prošle godine. Drugi je SAD sa više nego duplo slabijim rezultatom od 531 TWh, a onda slijede Brazil, Kanada, Indija, Rusija i Njema?ka.


Slika 4: Vode?e zemlje u proizvodnji elektri?ne energije iz obnovljivih izvora energije

Ukupno se iz obnovljivih izvora energije prošle godine proizvelo 5.016 TWh elektri?ne energije za ve? spomenuti udio od 21,7% u ukupnoj svjetskoj proizvodnji elektri?ne energije. Unato? njihovom konstantnom rastu fosilna goriva su još uvijek jako dominantna.

Izvor: www.renewablesinternational.net

Tags:     analiza      elektri?na energija      obnovljivi izvori energije      proizvodnja      vjetroelektrane      solar
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?