Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Napredak na projektu biomase E-mail
Autor Iva Zelenko   
Utorak, 31 Svibanj 2011 17:09

U suradnji sa kompanijom VGB, EURELECTRIC je naru?io projekt od Pöyry Energy Consulting o zahtjevima uvoza za biomasu u 2020. godini, i svjetskoj dostupnosti prema kojoj bi uvjet za uvoz trebao biti ispunjen. Projekt odgovara razvoju tržišta biomase koje je pripremio TF Biomass kao dio razvojnog plana EURELECTRIC RES. Napredak projekta prezentiran je ?lanovima na posljednjem TF Biomass sastanku održanom 13. svibnja ove godine.

 

EURELECTRIC je tvrdio da ?e ambiciozni ciljevi za 2020. godinu zahtijevati uvoz zna?ajne koli?ine biomase. To potvr?uju i nacionalni akcijski planovi za obnovljive izvore energije, te naknadne interne i eksterne analize. Polazna to?ka je doma?a dobava primarne biomase za proizvodnju energije unutar EU; trenutno ta koli?ina iznosi oko 85mtoe. U nacionalnim planovima, države ?lanice predvi?aju da ?e biti u mogu?nosti pove?ati proizvodnu razinu do ukupno nešto ispod 140mtoe u 2020. godini.  Prvi dio Pöyry rada pokazao je da se pove?ana proizvodnja najvjerojatnije ne?e dosti?i sa proizvodnjom primarne biomase za energetske svrhe u EU u 2020. godini od oko 120mtoe. ?ini se da su države ?lanice precijenile opskrbu biomasom iz otpada, uz vrlo optimisti?ne pretpostavke za opskrbu biomasom iz poljoprivrede; opskrba ?e uvelike ovisiti o novim poljoprivrednim inicijativama.

Drugi dio analize razmatra ukupne zahtijeve za primarnom biomasom koji rezultiraju od planirane upotrebe biomase u akcijskim planovima za obnovljive izvore. Planovi sami po sebi pružaju podatke o ukupnim potrebama za biomasu u energetskom smislu – tj. ne uzimaju u obzir gubitke u procesu pretvorbe u elektri?nu energiju i toplinsku energiju iz izvora primarne biomase. U kona?nom energetskom smislu, ukupna upotreba biomase u nacionalnim planovima iznosi do 135mtoe u 2020. godini. Po?etne indicije predlažu iznos od 210mtoe, no, to?na brojka o?ito ovisi o pretpostavljenoj u?inkovitosti pretvorbe elektri?ne energije i da li ?e se u?inkovitost pove?ati do 2020. godine. EURELECTIC-ov TF Biomass trenutno radi na pretpostavkama u?inkovitosti, koje se ve? uvelike razlikuju izme?u postoje?ih postrojenja ovisno o tehnologiji i vrsti sirovine biomase.

U svakom slu?aju, ?ini se da je razlika izme?u realne opskrbe EU biomasom u 2020. godini i ukupnih potreba oko 90mtoe, od ?ega ?vrsta biomasa ?ini oko 40mtoe, a ostalo su biogoriva. Manjak ?e se morati pokriti uvozom iz zemalja izvan EU. Na osnovi sadašnjih pretpostavki po?etna analiza od Pöyry je pokazala je kako ?e ta koli?ina biti lako dobavljiva iz globalnih izvora. Me?utim, ovo bi se moglo zna?ajno promijeniti ukoliko drugi dijelovi svijeta po?nu koristiti biomasu za proizvodnju energije. Iz tog razloga studija ?e obuhvatiti  sve scenarije.

Tags:     EURELECTRIC      Pöyry Energy Consulting      biomasa      EU
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?