Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Danska strategija fokusirana je na energiji vjetra i bioenergiji E-mail
Autor Iva Zelenko   
Ponedjeljak, 07 OĹľujak 2011 17:25

Energetska strategija 2050. razmatra na koji na?in bi Danska mogla postati neovisna o ugljenu, nafti i plinu do 2050. godine, te kako zna?ajno smanjiti emisije stakleni?kih plinova korištenjem više obnovljivih izvora.

Danska Energetska strategija 2050 ima u cilju smanjiti korištenje fosilnih goriva za 33% do 2020. godine u odnosu na podatke iz 2009. godine.


Izvor: http://ens.dk

Strategija zahtijeva zna?ajno pove?anje korištenja energije iz obnovljivih izvora kao što su vjetar, biomasa i bioplin, kako bi se tokom slijede?eg desetlje?a ostavario udio obnovljivih izvora energije od dodatnih 33%. Ukoliko se ispune ovi strateški ciljevi 62% danske energije koristit ?e se iz obnovljivih izvora.

Bioenergija

Strategija ima u cilju u?initi proizvodnju bioplina financijski atraktivnijom odobravaju?i subvencije za proizvodnju, infrastrukturu i korištenje bioplina u industrijskim procesima. U planu je zamjena ugljena za biomasu dopuštaju?i proizvo?a?ima i potroša?ima toplinske energije slobodan ugovor kako bi se uspostavila prednost za obje strane.

Strategija ?e omogu?iti i malim elektranama prelazak sa prirodnog plina na biomasu dopuštaju?i elektranama kapaciteta do 20 MW slobodan izbor u korištenju goriva.

Vjetar

Kada je rije? o energiji vjetra, strategija planira natje?aj za 600 MW priobalne vjetroelektrane u Kriegers Flak. Završetak postavljanja vjetroagregata na kopnu i na moru predvi?a se do kraja 2020. godine, što bi trebalo udvostru?iti danske kapacitete na ukupno 42%.

Strategija predlaže uspostavljanje novog me?unarodnog kapaciteta dijeljenja energije vezano za Kriegers Flak, kao i provo?enje studije za utvr?ivanje lokacija obalnih podru?ja koja su pogodna za instaliranje dodatnih 400 MW malih priobalnih vjetroagregata za upotrebu u razvoju i prezentaciji novih vjetroagregata.

Inteligentno mjerenje

Daljnji zahtijevi biti ?e usredoto?eni na inteligentno mjerenje (smart grids), te ?e svi elektri?ni mjera?i instalirani nakon 2015. godine morati biti inteligentni elektri?ni mjera?i. Od 2013. godine biti ?e smanjena granica za inteligentne mjera?e sa 100 MWh godišnje na 50 MWh godišnje.

Prema strategiji, kompanije mogu o?ekivati dodatne troškove u iznosu od 0,1% porasta u bruto prihodima do 2020. godine.

U zajedni?koj izjavi, Chris Huhne, državni tajnik Velike Britanije za energetiku i klimatske promjene, i dr. Lykke Friis, danski ministar za klimu i energiju, naglasili su kako obje zemlje rade na radikalnim i transformativnim planovima smanjenja emisija CO2 i podržavanja zelenih inovacija. Obje države zajedno rade i na inicijativama kao što je priobalna mreža Sjevernog mora, te razvoj „smart grid“ tehnologija, a njihove kompanije ostvaruju ambiciozan razvoj energije vjetra na moru.

Nastavak i ubrzanje dekarbonizacije moglo bi zadržati Europu na vode?oj poziciji kada je rije? o niskim emisijama CO2, no Velika Britanija i Danska ne mogu ostvariti taj cilj same, izjavili su Huhne i Friis. Upravo zbog toga plan komisije EU za 2050. godinu mora potaknuti debate u Europi da ponude u?inkovit, vjerodostojan i ambiciozan put koji omogu?ava državama ?lanicama donošenje odluka koje ?e stimulirati investicije niskih emisija, nadodali su Huhne i Friis.

 

Izvor: www.renewableenergyfocus.com

Tags:     Danska      Energetska strategija 2050      energija vjetra      biomasa      bioplin
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?