Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Prednosti piranometra u odnosu na referentne ?elije E-mail
Autor Leo Jerki?   
Nedjelja, 20 VeljaÄŤa 2011 19:29

Ruud Ringoir, Kipp & Zonen je dao popis najvažnijih razloga zašto koristiti piranometar, a ne referentnu ?eliju za mjerenje ozra?enja. Piranometri mogu pomo?i kad treba odrediti mjesto instalacije solarnih ?elija, i mogu nadgledati rad panela. Referentne ?elije imaju iste nedsotatke kao i fotonaponske ?elije tako da ne?e mo?i dati to?na mjerenja u svim vremenskim uvjetima.

Bitne prednosti piranometra naspram referentnih ?elija su slijede?e:

1.) Piranometar daje nezavisno, to?no o?itanje ukupno dostupnog solarnog ozra?enja u cijelom spektru, dok fotonaponske ?elije to ne rade jer imaju druga?ije spektralne odgovore ovisno o tipu tehnologije.

2.) Piranometri su klasificirani i kalibrirani po ISO standardima, te je svjetska baza podataka solarnog ozra?enja napravljena po njhovim mjerenjima.

3.) Vrijeme odziva piranometra je duže nego kod fotonaponske ?elije što je dobro jer nagle promjene kao što su zasjenjenja od ptica ili aviona ne?e iskakati u pregledu mjernih podataka.

4.) Piranometar je neovisan o tipu fotonaponske ?elije, tako da ako za jednu solarnu elektranu koristimo više vrsta ?elija moramo imati za svaki tip ?elije drugu referentnu ?eliju, a bio bi nam dovoljan samo jedan piranometar za istu svrhu.

5.) Piranometar ima vrlo mali specifi?ni koeficijent temperaturne ovisnosti, manij od 1% na razlici od 70 stupnjeva celzijusa što je puno bolje od fotonaponskih panela i ?elija.

6.) Fotonaponske ?elije su namještene na standardnim uvjetima testiranja koji su 25 stupnjeva celzijua, 100 W/m2 solarnog ozra?enja i bez vjetra sa standardnim tlakom zraka. Ti uvjeti su daleko od realnih podataka u stvarnom svijetu.

7.) Referentne ?elije i fotonaponski paneli brže degradiraju zbog zaga?enja nego piranometri.

8.) Indeks performansi odnosno omjer performansi je pecizniji koristimo li piranometar. Piranometar može unutar 1% procijeniti to?nost ozra?enja.

 

Solarno ozra?enje se mjeri da bi se odredio najprikladniji fotonaponski sustav, tehnologija upotrebljenih ?elija i da li ?e se koristiti trekeri, te da bi se uop?e provjerila isplativost investicije. Mjerenjem ozra?enja se isto tako može nadgledati rad sustava kada je u pogonu, odrediti vrijeme popravaka, posti?i maksimalnu efikasnost rada i izra?unati performanse.

Izvor: www.electroiq.com

Tags:     piranometar      referentna ?elija      ruud ringoir      fotonaponske ?elije
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?