Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Njema?ka od idu?eg mjeseca promi?e solarno spremanje energije E-mail
Autor Leo Jerki?   
Subota, 19 SijeÄŤanj 2013 23:47

Njema?ka vlada je prije par dana najavila novi tržišni poticajni program za spremanje energije koji je bio predložen od strane Njema?kog parlamenta prošle godine. Ovaj poticaj ?e se dodijeljivati samo ako sustav za spremanje energije uklu?uje energetski menadžment prema potrebama mreže, a ne ukoliko se sustav sastoji samo od baterija.

Kao što je solarni sektor predvidio prije nekoliko godina, solarna energija mijenja na?in na koji funkcionira energetska mreža. Pri niskoj penetraciji elektri?ne energije smanjuje se potreba za vršnim elektranama ?ime elektri?na energija postaje jeftinija. Ali porastom udjela solarne energije, fotonaponski sustavi po?inju smetati maržama konvencionalnih proizvo?a?a elektri?ne energije, jer se smanjuje proizvodnja energije iz elektrana koje pokrivaju središnji dio optere?enja.

Fotonapon je u 2012. u Njema?koj pokrio manje od 5% potreba za elektri?nom energijom, ali je proizvodnja iz solarnih elektrana tokom sun?anih dana zauzimala i do tre?inu potreba za elektri?nom energijom. Stoga Njema?ka traži na?in da proširi proizvodnju iz solarnih sustava na cijeli dan.

Njema?ka vlada je ju?er predstavila specijalne poticaje za spremanje solarne energije koji ?e se po?eti primijenjivati idu?i mjesec. Nije dan to?an datum, niti su dani to?ni podaci o sustavu poticaja. Neovisno o tome, solarno udruženje BSW je pozdravilo ovu mjeru kojom ?e se izgladiti vršna proizvodnja solara.

Istraživa?i iz Fraunhofer ISE su procijenili da bi sustavi za menadžment proizvodnje/potrošnje mogli smanjiti vršnu proizvodnju elektri?ne energije iz solara za 40%, te bi se time moglo ubaciti 66% više solara u mrežu. Naravno, ova politika ?e imati utjecaja odmah jedino ako ?e se koristiti i na sustavima koji su ve? instalirani.

Izvor: www.renewablesinternational.net

Tags:     njema?ka      solarna elektrana      fraunhofer      elektri?na energija
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?