Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Smart grids - klju? za zelenu svjetsku ekonomiju E-mail
Autor Edo Jerki?   
Petak, 17 Rujan 2010 07:02

Prema izvještaju Svjetskog Ekonomskog Foruma „Ubrzavanje uspješnih smart grids pilot projekata“ pametne mreže (smart grids) su klju? zelenije svjetske ekonomije.

Predsjednik odjela Elektro industrije unutar Svjetskog Ekonomskog Foruma kaže da pametne mreže nude pove?anu sigurnost opskrbei stabilnost sustava, te fleksibilnost potrebnu za potpuni prihvat sve instalirane snage obnovljivih izvora energije.

Pametne mreže ?e neminovno promijeniti cijelu paradigmu elektroenergetskog sustava, na?in interakcije ljudi i poslova s energijom, kao i na?in stvaranja vrijednosti unutar elektroenergetskog sustava. One su jedan od klju?nih koraka u prijelazu na ekonomiju s malom emisijom CO2.

Trenutno se pilot projekti pametnih mreža mogu prona?i na svim kontinentima, a ve?inom su povezani sa pametnim i naprednim mjerenjima parametara sustava. No postoje ve? i pilot projekti koji uklju?uju optimiranje elektroenergetske mreže i integraciju obnovljivih izvora energije.

Izvještaj je ustanovio neke bitne trendove u razvoju pametnih mreža u zadnjih par godina.

 • Razvoj pametnih mreža kao industrijski imperativ:
  Mnoge vlade vide pametnu mrežu i ostale tehnologije bez emisije CO2 kao klju?ne za evoluciju njihovih proizvodnih ekonomija i ekonomija znanja. U isto?noazijskim ekonomijama, strateški se investira da se razvije intelektualna imovina i proizvodne mogu?nosti u tom sektoru sa pogledom na globalno rastu?e izvozno tržište.
 • Širenje koncepta pametne mreže na inteligentne gradove:
  Debata je sa rasprave o ?istim „pametnim mrežama“ i energetskoj infrastruktori prešla do faze da uklju?uje inteligentnu infrastrukturu, tako da se mogu?nosti kontrole i prepoznavanje koji su inherentni u pametnoj mreži primjenjuju na više fizi?kih infrastrukturnih dijelova unutar urbanog okoliša (npr. otpad, vode, zgrade, itd):
 • Nastanak novih sudionika i vrijednosti u elektroenergetskoj mreži:
  Polako se uvi?a nova vrsta sudionika u industriji, kao što su potroša?ki produkti i telekomi, koji istražuju svoje potencijalne uloge unutar industrije. Još se nije dogodio bitan poreme?aj u tradicionalnom modelu poslovanje; ali ipak, kako novi sudionici razvijaju svoje razumijevanje industrijske dinamike, o?ekuje se pojava poreme?aja u poslovnim modelima.

Preporuke

Studija procjenjuje da su potrebne regulatorne inicijative kako bi se smanjio rizik investicija i kako bi se smanjila nesigurnost na tržištu.

Problemi kao što su privatnost podataka, sigurnost na webu, interoperabilnost i standardi su jako važan problem koji se mora uzeti u obzir pri razvoju pametnih mreža i u njihovim pilot programima.

Kona?no, krucijalno je da razvijatelji pametnih mreža imaju kvalitetnu komunikaciju s korisnicima i da pove?aju svijest i razumijevanje gra?ana kako bi vodili uspješne projekte.

Nau?ene lekcije

Studija je grupirala nau?ene lekcije o pametnim mrežama i njihovima pilot projektima u ?etiri glavna podru?ja:

 1. Kontekst politike i regulacija:
  Potrebni su pravi okviri regulacije i politike za inovaciju i ulaganja
  Potrebni su globalni standardi
 2. Faza kretanja:
  Mora biti ambicije i bistrine u projektiranju – projektanti  moraju imati to?ne testne parametre, i projektirati pametne i u?inkovite pilot projekte
  Puna komercijalna suradnja kroz konzorcije se preporu?a
  Projektanti trebaju eksperimentirati sa novim operativnim i poslovnim modelima
  Potroša?i trebaju biti segmentirani po ponašanju ; i
  Treba ciljati poslovne potroša?e
 3. Izvo?enje:
  Važno je educirati i angažirati potroša?e; i
  Rješavanje problema se mora dešavati na teren
 4. Razumijevanje nau?enih lekcija:
  Projektanti trebaju dijeliti lekcije iz djelokruga; i
  Moraju informirati regulatorni i politi?ki okoliš

Izvor: Renewable energy focus

Tags:     smart grids      zelena ekonomija
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?