Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Reakcije

Velika solarna podvala i prave investicije E-mail
Autor Edo Jerki?   
Ponedjeljak, 14 Svibanj 2012 21:15

"Subvencije za solarna polja su jedna velika podvala. Mi kre?emo u 3,5 milijardi kuna pravih investicija koje ?e potaknuti doma?e firme.", izjavio je za Jutarnji list Zlatko Kora?evi?, predsjednik uprave HEP-a. Zanemarimo li ?injenicu da bi jedan predsjednik uprave elektroprivrede trebao biti svjestan da su objekti koji proizvode elektri?nu energiju elektrane, pa tako i solarne ili sun?ane elektrane, a ne polja, farme ili tome sli?no, izuzetno je zabrinjavaju?e za jednu dravu da ?elnik nacionalne elektroprivrede podcjenjiva?ki govori o tehnologiji koja u svijetu ubrzano kro?i putem zna?ajnog i uobi?ajenog izvora energije. Jer se trenutni rast fotonaponskih sustava u svijetu u elektroenergetici moe mjeriti jo jedino sa rastom vjetroelektrana od prije par godina. I kad predsjednik elektroprivrede na ovaj na?in komentira izvor koji svi ostali vide kao zna?ajan dio rjeenja budu?e proizvodnje elektri?ne energije, moe se jedino zaklju?iti da ta i takva elektroprivreda nema viziju budu?nosti i napretka.

Više...
 
Slu?aj Solar-Hrvatska ili kvaka 22 plana 21 E-mail
Autor   
Subota, 21 Travanj 2012 21:30

Ju?er je (petak, 20.04.2012.) u Jutarnjem listu izaao ?lanak o solarnim elektranama koji je izazvao burne reakcije stru?njaka zbog iznoenja zapanjuju?eg spleta neistina i krivih informacija o fotonaponskim sustavima. Krajem istog dana dodatne je reakcije izazvao sastanak Ministra gospodarstva s ?lanovima HUP-a i izjave s istoga. Taman kada su se urednitvo i autori ?lanaka ovoga portala hvatali za glavu smiljaju?i to uop?e napisati kao reakciju na takve izjave i pitali se ima li to sve skupa uop?e smisla, od skupine stru?njaka koji se bave razvojem fotonaponskih sustava nam je stigla reakcija koja u svojoj ozbiljnosti i aljivosti iskazuje punu frustraciju lin?om koji se provodi nad solarnim elektranama. Bez daljnjeg pametovanja - kompletnu izjavu prenesimo u cijelosti u nastavku:

Više...
 
E-mail
Autor Diana Me?imorec   
Petak, 20 Travanj 2012 08:27

to se zapravo krije iza prodaje struje iz kolektora HEP-u? Prodavanje struje ili prodavanje magle?

Postoje vie-manje tri razloga zato ste otvorili ovaj tekst. Moda imate lijepu nekretninu u Dalmaciji, ekoloki ste osvijeteni i elite koristiti energiju Sunca, a nije loe pritom niti zaraditi? Moda ste novinar koji je dobio zadatak do sutra u 8h napisati ?lanak o obnovljivim izvorima energije? Ili ste moda redoviti posjetilac ove stranice i pomalo u nevjerici promatrate naslov?

Više...
 
Korekcije tarifa obnovljivih izvora energije? E-mail
Autor Edo Jerki?   
Srijeda, 04 Travanj 2012 17:44

Ve? desetak dana po kuloarima krue pri?e o reviziji tarifa za otkup elektri?ne energije iz obnovljivih izvora energije, a danas je te kuloarske pri?e prviobjavio web portal energetika-net.com. Isto tako ju?er je na visokom nivou odran sastanak vije?a Zajednice obnovljivih izvora energije pri HGK, a bili su prisutni i predstavnici HERA-e, HROTE i HEP-OPS-a. Na samom sastanku najvie kritika upu?eno je HEP-ODS-u, ?ijih predstavnika nije bilo, ali i posebno Ministarstvu gospodarstva, koje tako?er nije poslalo predstavnika iako im je poziv upu?en na vrijeme.

Više...
 
E-mail
Autor Edo Jerki?   
Petak, 16 Ožujak 2012 00:00

Zadnjih tjedana se po medijima moe pro?itati puno raznih komentara i neslaganja sa izgradnjom i razvojem bioelektrane-toplane Velika Gorica. Da podsjetimo, BE TO Velika Gorica razvija HEP-OIE d.o.o., a ista je predvi?ena da bude kogeneracijska elektrana na biomasu elektri?ne snage 20 MW i toplinske snage 50 MW. Elektri?na energija bi se, sukladno povlatenim tarifama za biomasu prodavala na tritu prema ugovoru s HROTE, dok bi se toplinska energije iskoristila za grijanje grada Velike Gorice. Takva elektrana ?e zamijeniti 14 postoje?ih gradskih kotlovnica na lo ulje, te biti puno manji zaga?iva? od istih, a dodatno ?e proizvoditi elektri?ne energiju, te ?e na taj na?in biti i isplativija za krajnje korisnike. Isto tako, kao gorivo ?e koristiti umsku biomasu iz kruga od 50km - lokalni odrivi izvor energije s poznatom cijenom. U ?emu je onda problem?

Više...
 
E-mail
Autor Edo Jerki?   
Ponedjeljak, 19 Prosinac 2011 18:58

Naslov je ujedno i naslov objave za medije Udruge Baobab iz Koprivnice od 15.12. ove godine. Udruga ovom objavom poziva Vladu RH da odustane od gradnji tetnih, skupih i nepouzdanih velikih hidroelektrana na rijekama Ombli, Lici, Savi i Dravi. Pri tome se ne ograni?avaju samo na doti?ne elektrane nego dovode u pitanje izgradnje hidroelektrana op?enito zbog sve ve?ih perioda sue koje predvi?aju dugoro?ni klimatski modeli. Cijelu objavu i komentar donosimo u nastavku.

Više...
 
<< Početak < « 1 2 3 » > Kraj >>

Stranica 2 od 3

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?