Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Reakcije

Korekcije tarifa obnovljivih izvora energije? E-mail
Autor Edo Jerki?   
Srijeda, 04 Travanj 2012 17:44

Ve? desetak dana po kuloarima kruže pri?e o reviziji tarifa za otkup elektri?ne energije iz obnovljivih izvora energije, a danas je te kuloarske pri?e prvi objavio web portal energetika-net.com. Isto tako ju?er je na visokom nivou održan sastanak vije?a Zajednice obnovljivih izvora energije pri HGK, a bili su prisutni i predstavnici HERA-e, HROTE i HEP-OPS-a. Na samom sastanku najviše kritika upu?eno je HEP-ODS-u, ?ijih predstavnika nije bilo, ali i posebno Ministarstvu gospodarstva, koje tako?er nije poslalo predstavnika iako im je poziv upu?en na vrijeme.

Burna reakcija Zajednice obnovljivih izvora energije i hitan sastanak izravna su posljedica tarifnog modela koji kruži me?u ?lanovima Zajednice, a koji predvi?a dramati?na smanjenja otkupnih cijena za gotovo sve obnovljive izvore, osim za male hidroelektrane. Tako se u tom dokumentu otkupne cijene iz solarnih elektrana smanjuju za 33% do ?ak 46%!!, dok se cijene za vjetroelektrane smanjuju za 24%. Zna?ajno se smanjuju i cijene za geotermalnu energiju (37%), ali i za elektrane na biomasu i bioplin (13% do 32%).

U tablici su navedene i pretpostavke na temelju kojih su se ra?unale nove tarife, a iste su izazvale blagi podsmijeh svih stru?njaka. Predvi?eni kapitalni troškovi za gotovo svaku od tehnologija su poprili?no podcijenjeni, a isto su tako precijenjena vlastita sredstva (equity) koja investitori ulažu (samim time i cijene kredita), a blago precijenjena je i proizvodnost za neke tehnologije, posebno vjetroelektrane i dijelom i fotonaponske elektrane.

Sveop?i zaklju?ak me?u svim developerima, investitorima i konzultantima je da se netko grubo šali s njima, te da je tablicu radio netko bez minimalne stru?nosti za ovo podru?je. Gotovo svi projekti vjetroelektrana koji do trenutka potencijalne promjene tarifa ne potpišu ugovor o otkupu elektri?ne energije mogu se napustiti, jer ih se uz ovakve pretpostavke ne bi moglo izgraditi i financirati.

Tako?er, svi projekti fotonaponskih sustava koji ne bi imali potpisan ugovor o otkupu elektri?ne energije bi s ovakvim tarifama bili neisplativi, a isto se odnosi i na projekte biomase, bioplina i geotermalne energije.

Naravno, ne žele?i biti nepošteni, mora se priznati da se ovdje radi o kuloarskim pri?ama, te da nije uop?e sigurno da je ovo stvarni prijedlog Ministarstva gospodarstva, te da je lako mogu?e da je sve skupa samo prazno slovo na papiru, ili balon za testiranje reakcija. Me?utim ukoliko bi to bio stvarni prijedlog i ostvario se, svi oni zainteresirani za izgradnju OIE bi donošenjem ovakve jedne odluke mogli to shvatiti jedino na dva na?ina: prvi je da nova vlada, unato? proklamiranom planu 21 i temeljenju gospodarskog rasta na upotrebi obnovljivih izvora energije, jednostavno iste odbacuje i ne želi ih poticati ni uvoditi u sustav, ili drugi, da u istom tom Ministarstvu vlada visok stupanj nepoznavanja osnovnih ?injenica o ovom sektoru.

?lanovi Zajednice obnovljivih su pri tome s punim pravom ogor?eni, jer ako postoji bilo kakav proces koji je usmjeren u konsolidiranje tržišta obnovljivih, oni bi kao partneri, stru?njaci i investitori trebali prvi biti upu?eni u takve promjene i dati svoje mišljenje i ulazne podatke o istima. A s druge strane, nakon prvih 100 dana vlade bilo bi za o?ekivati da su se sukladno planu 21 po?ele ostvarivati prve promjene prema bržoj i efikasnijoj implementaciji obnovljivih.

Što re?i na kraju? Ostaje nada da su ove kuloarske pri?e i tarifni prijedlog koji je ve?ina developera dobila na mail ipak samo balon za provjeru pulsa, te da to ne odražava stvarni stav vlade ili pak nestru?nost osoblja u Ministarstvu. No s obzirom na prolazak 100 dana vlade i na jasnu opredijeljenost prema OIE, ostaje otvoreno pitanje kada se misli mijenjati pravilnik, povisiti kvota prihvata obnovljivih izvora (posebno fotonaponskih sustava), te omogu?iti jednostavnija i brža zakonodavna procedura. Jer to su oni prvi koraci koji su potrebni za otvaranje i razvoj ovog iznimno popularnog tržišta. A kada se tržište razvije, onda ?e biti potrebno lagano i postepeno prigušivati otkupnu cijenu elektri?ne energije - uostalom, tako to radi Njema?ka, ista ona Njema?ka koja jedva da je osjetila recesiju, odrekla se nuklearki, ne gradi termoelektrane na ugljen, a istovremeno svakodnevno gradi nove vjetroelektrane, fotonaponske elektrane i razvija sustave pohrane energije iz istih.

Svaki drugi put prema ve?em razvoju obnovljivih izvora energije ne bi postigao svoj cilj. Jer u zadnjih pet i više godina projekte je ko?ila administracija - ho?e li sljede?ih pet godina projekte ko?iti i nerealna otkupna cijena elektri?ne energije?

Tags:     obnovljivi izvori energije      tarfie      poticajne cijene      Hrvatska      MINGO      Ministarstvo gospodarstva
 
Komentari (2)
ivica i marica
2Utorak, 10 Srpanj 2012 20:42
JOSIP AZENI?
Pozdrav.Zapravo jel potreban ikakav komentar na sve ovo a i na sve ono što od ranije znam,jer sam poslovno isto na tim frekvencijama.Znam ali bez vre?anja,?isto akademski pola tih ljudi što su u tim agencijama pojma nema šta su to obnovljivi izvori energije,jedna ?etvrtina nema nikake planove na državnoj razini kako to napraviti a onaj ostatak su lobiji koji to ko?e ali su u nekoj agenciji i odugovla?e.Postavljam pitanje za sve te ljude.Gdje su oni ovih dana kad sunce prži sa 40 celzijusa.Da se samo u te dane uhvatila energija sunca iznad Hrvatske, svi gradovi bi imali grijanje dva mjeseca zimi.Sre?a što to nikoga ne zanima stvarno i da se kona?no nešto pokrene.To je uzimanje novca za dogovore i klepetanje, jedino što ljudska glupost nije kažnjiva pa bi toga malo bilo. Ima još onih brojalica, en ten tini i preko plota, to je Hrvatska i to su ljudi za skrivanje
bioenergane
1ÄŚetvrtak, 12 Travanj 2012 08:23
AZ
Odbit ?ete i posljednje Mohikance ulaganja u Lijepu našu.katstrofa.......

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?