Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

E-mail
Energija oceana
Autor Leo Jerki?   

Energija plime i oseke je jedan od najstarijih tipova energije koju koriste ljudi. Ta energija ne zaga?uje okoli, pouzdana je i lako predvidljiva za razliku od energije vjetra i valova. Sama energija plime i oseke se moe koristiti na dva na?ina:

Više...
 
E-mail
Energija oceana
Autor Leo Jerki?   

Energija oceana, tj. plime i oseke, te valova je jo uvijek relativno slabo istraeno i iskoriteno podru?je proizvodnje energije. I dok je energija plime i oseke relativno rijetko koritena, ipak njena povijest see sve do doba antike, kad se sli?no kao i energija vodotoka po?ela upotrebljavati u prvim mlinovima s vodenim kota?em. S druge strane koritenje energije valova je prvi puta zabiljeeno tek u 18. stolje?u. Ulaskom u doba velikog prodora obnovljivih izvora energije ova dva izvora energije mogu igrati zna?ajnu ulogu u energetskom miksu budu?nosti, pogotovo u dravama smjetenim na velikim svjetskim oceanima.

Više...
 
Zna?aj i vizija energije valova i plime i oseke u budu?nosti E-mail
Energija oceana
Autor Leo Jerki?   

Tehnologije za iskoritavanje energije valova i energije plime i oseke su jo uvijek u za?ecima svog razvoja, tako da se o?ekuje da ?e oba ta izvora energije u budu?nosti imati zna?ajnu ulogu i udio u razvoju obnovljivih izvora energije na svijetu.

Više...
 
<< Početak < « 1 2 » > Kraj >>

Stranica 2 od 2

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?