Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Savjetovanje: Nova Energetika - drugi poziv E-mail
Autor Edo Jerki?   
Petak, 02 Studeni 2012 22:00

Udruga za razvoj Hrvatske (URH) i Grad Vodice organiziraju Savjetovanje Nova Energetika koji ?e se održati u Vodicama, 22. i 23. studenog 2012. u Hotelu Olympia.

Udruga za razvoj Hrvatske poziva na svoje 8. Savjetovanje o energetici koja se zbog razvoja tehnologije i društvenih odnosa nalazi na prekretnici.

PRIJAVA ZA SAVJETOVANJE

Za stru?no usavršavanje na ovom Savjetovanju Hrvatska komora inženjera elektrotehnike odobrila je 11 bodova!

U okviru Savjetovanja organizira se Izložba. Cijena izložbenog prostora: 2.000,00 – 5.000,00 kn, ovisno o veli?ini prostora. 2.000,00 kn uklju?uje jednu stolicu i jedan stol na prostoru od 4 m2 (ne uklju?uje kotizaciju).

Na Savjetovanju ?e se raspravljati o mogu?nostima gospodarskog razvoja i zapošljavanja iz ulaganja u energetsku djelatnost, o utjecaju politike na energetiku i o cijeni energije. Mali distribuirani objekti na bazi obnovljivih izvora energije (OIE) i napredne mreže grade se u našem gradu, poslovnoj zoni i na susjednom krovu, a doma?a industrija i obrti mogu sudjelovati u njihovoj izgradnji i održavanju. Razvoj komunalne energetike omogu?it ?e lokalnoj zajednici koristi u vidu razvoja gospodarstva i pove?anja zaposlenosti.

TEME PITANJA U FOKUSU
NOVA ENERGETIKA
 • Obnovljivi izvori energije (OIE) su naša sirovina i baza Nove energetike! Koliko doprinose zapošljavanju?
 • Imamo li 'Hrvatsku lisnicu' za financiranje razvoja industrije na bazi OIE? Da li su to fondovi FZOEU i HROTE ili banka za razvoj HBOR?
 • Kako HEP planira gradnju Naprednih mreža (Smart grid)?
 • Plin je doma?i energent, ekološki i razvojno kompatibilan s OIE. Kako se mali distribuirani izvori na plin uklapaju u Novu energetiku?
KOMUNALNA ENERGETIKA
 • Komunalno gospodarstvo je regulirano zakonom, a što je to Komunalna energetika i koji je njen zna?aj u Novoj energetici?
 • Nova energetika zagovara energetsku neovisnost zgrada, gradova i op?ina. Kako to posti?i u praksi?
 • Grad Güssing (Austrija) proizvodi 70% energije u vlastitoj proizvodnji. Može li se taj model realizirati u Našicama ili Bjelovaru?
 • Koja je realna cijena topline iz CTS-a Zagreb? Kako izgleda energetska bilanca Grada Zagreba?
JAVNA RASVJETA
 • Kako je koncipiran Sustav održavanja Javne rasvjete u Zagrebu? Iskustva vlasnika i koncesionara u primjeni aplikacije ‘GOSJAR’?
 • Koje su novije mjere energetske u?inkovitosti u JR? Koja je nova tehnologija na pomolu i da li je LED rasvjeta pravo rješenje?
ODVODNJA
 • Što je Material Flow Management (MFM)? Zašto je trenutni sustav upravljanja vodama i korištenje umjetnih gnojiva neodrživo?
 • Otpadne vode su mješavina nutrijenata. Zašto su oni bitni i kako iz njih  dobiti minerale, gnojivo i gorivo?
 • Koncepcija Sustava odvodnje grada Vodica. Kako izbje?i neugodan miris priobalja i marina u jeku turisti?ke sezone?
 • Koja je budu?nost primjene Eko WC-a i zašto odvajati urin od fekalija ?
 • Pro?ista? otpadnih voda u Zagrebu radi ve? dulje vremena. Koja su iskustva i kako se koristi otpadni mulj?
ELEKTRO VOZILA
 • Elektri?no vozilo (EV) emitira 34% manje g/km CO2, uz u?inkovitost do 75% , u odnosu na današnja vozila koja imaju u?inkovitost < 20%
 • Dobri su spremnici energije, imaju raznolika podru?ja primjene (Vodice). Kako uspostaviti infrastrukturu za punjenje?
 • Kolike su šanse doma?e industrije, s obzirom na tradiciju Hrvatske u proizvodnji elektromotora (Kon?ar) i baterija?

 

U panel diskusiji u?estvuju:

Tema 1: dr. sc. Nikola ?upin (URH),  prof. dr. sc.  Miljenko Šuni? (HSUP), Damir Karavidovi?, dipl. ing. (HEP-ODS), doc. dr. sc. Ranko Goi? (FESB Split), dr. sc. Ljubomir Majdandži? (HSUSE), Šime Radi? dipl. ing (URH)

Tema 2: Marijan Maras, dipl. ing. (Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj), prof. dr. sc. Jože Vorši? (Univerzitet Maribor) dr. sc. Nikola ?upin (URH), HEP-Toplinarstvo, HERA

Tema 3: Mijo Maroševi?, ing. (Grad Zagreb), mr. sc. Ranko Skansi (URH), Ljubo Peruši?, ing.  (IPT inženjering), Adnana Juki? dipl. oec. (URH), Ivan Mu?njak, ing. (Elicom)

Tema 4: Petar Bila?, dipl. ing. (Hrvatske Vode, Split), Marko Lugovi?, dipl. ing. (Grad Vodice),mr. sc. Mak ?ukan (Institut za istraživanje tokova materije i energije, Sveu?ilište za primjenjene znanosti Trier, URH)

Tema 5: mr. sc. Mladen Žunec (URH), Ivica Skori? stru?. spec. ing. (HEP), Nikica Mikulandra dipl. ing. (Kon?ar Inem),  prof. dr. sc. Frano Barbir (FESB, Split), DOK-ING

 

 

Savjetovanje je namijenjeno: gradona?elnicima i na?elnicima op?ina, komunalnim službama u jedinicama lokalne i regionalne samouprave, industriji energetske opreme, tvrtkama i  institucijama u podru?ju energetike i gospodarstva, poduzetnicima i korisnicima.

Odgovore na 'pitanja u fokusu' o?ekujemo od državnih i znanstvenih institucija,  kao i od gra?ana koji prihva?aju na?elo: 'Razvoj Hrvatske na bazi doma?ih resursa'.

 

Prvi poziv na Savjetovanje

Organizator Udruga za razvoj Hrvatske (URH), pokrovitelj Grad Vodice i medijski pokrovitelj Obnovljivi.com
Kotizacija 960kn (bez PDV), uklju?ivo medij s prezentacijama, zakusku i napitke
Uplata na ra?un URH-a HPB Zagreb:  2390001-1100326032
Kontakt Iva Paukovi?, tel: 01/2446-538
Prijava Fax: 01/2339-340 ili 01/6314-502; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ; www.urh.hr; www.obnovljivi.com
Smještaj www.olympiavodice.hr; Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript ; Obrazac prijave za smještaj
Tags:     udruga za razvoj hrvatske      savjetovanje      nova energetika      vodice      obnovljivi izvori energije
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?