Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Kolumne

Guessing / Schoenau E-mail
Autor Mladen Ili?kovi?   
Utorak, 13 Prosinac 2011 23:53

Entschuldigung, können Sie mir den Weg nach Güssing/Schönau zeigen?

Oprostite, možete li mi pokazati put prema Güssingu/Schönauu? Vjerojatno bih nekoliko puta morao upitati put za ta dva mjesta da me ?ur?a, kako ekipa HTV-a zove navigaciju, nije dovela do ta dva mjesta. Pa dobro redom, gdje je taj Güssing? 263 kilometara od Zagreba, 8 kilometara od austrijsko-ma?arske granice. Mjesto s nešto manje od 4 tisu?e stanovnika, koje gradiš?anski Hrvati zovu Novigrad, nekad bez industrije 50 godina, s najmanjim prihodom po glavi stanovnika u Austriji, uz željeznu zavjesu, kotar iz kojeg je po?etkom 90.-tih 70 posto ljudi radilo cijeli tjedan u Gracu ili Be?u. U redu, jedan je od grofova Draškovi?a izmolio od austrijskog cara da 30 tisu?a Hrvata žive sjeverno od Drave ali zašto u Güssing sad dolazi 20 tisu?a turista godišnje? Ne, nije to samo zbog zamka iz 12. stolje?a na probušenom vulkanu ve? prije svega zato jer je to jedno od podru?ja s najve?om proizvodnjom energije za vlastite potrebe u Europi s pokrivenoš?u 71 posto svojih potreba. „Ništa toga ne bi bilo bez ulaska u Europsku uniju i bez politi?ara koji ne samo da imaju volju za uvo?enje obnovljivih izvora energije, ve? nešto i ?ine“, objašnjava mi ?lan Uprave Europskog centra za obnovljive izvore energije u Güssingu Franz Jandrisits  ili Franjo Jadriši?.

Kako s dvije strane osvajati energetsku autonomiju?

Prije dvadesetak godina ve?ina ku?anstava se grijalo na lož ulje ili ugljen i nije postojala ni toplovodna mreža ni plinovod. Svježe izabrani gradona?elnik Peter Vadasz i inženjer Reinhard Koch zapitali su se 1992., tijekom planiranja izgradnje sustava odvodnje i pro?ista?a otpadnih voda: Kako da iskoristimo doma?e izvore energije na na?in da novac, koji ina?e trošimo za fosilna goriva, ostane u našoj regiji? Ubrzo je 1993. naru?ena studija o budu?oj energetskoj opskrbi regije a godinu kasnije op?ina ulazi u vlasništvo tvrtke Toplovod Güssing (gle negdje zaista živi i preživljava ta egzoti?na životinja zvana javno-privatno partnerstvo!). Prva toplana na drvo opskrbljivala je 27 ku?anstava. Paralelno s time je po?ela sustavna i postupna obnova javnih zgrada kako bi se smanjila potrošnja energije (smanjili su potrošnju napola). U isto vrijeme sve lokalne šumovlasnike okupilo se u interesno udruženje. Njih se ohrabrilo na gradnju pilot projekata elektrana-toplana na šumsku biomasu za koju je op?ina jam?ila. Poznajete li nekog hrvatskog op?inara/lokalnog politi?ara koji bi to u?inio? Pitanje je, koji ima uop?e nešto u blagajni da to u?ini…doduše nedavno je gradona?elnik Koprivnice rekao kako želi energetski neovisni grad.

„Svi se ti projekti kod nas odvijaju po principu zadruge“, objašnjava Jandriši?; “recimo u mojem  rodnom Pinkovcu/Güttenbachu, gdje živi 1000 stanovnika, 250 suvlasnika je skupilo 2 milijuna eura, uzelo milijun eura kredita i dobilo 2 milijuna EU poticaja i sada imamo toplanu na biomasu na koju je priklju?eno 80 posto ku?anstava u tom mjestu.“ U pinkova?koj energetskoj zadruzi imaju sljede?u poslovnu politiku: moraju biti s cijenom energije uvijek 30 posto ispod cijene grijanja na lož ulje kako bi uvijek bili atraktivni potroša?ima. Unato? nižoj cijeni zadruga svojim suvlasnicima donosi godišnju dobit od 5 posto.

Otkad sam bio u Güssingu pitam se u kojoj hrvatskoj sredini bih mogao na?i 250 ljudi jedinstvenih da u?u u sli?an projekt ili možda ne postoji javna osoba koja bi ih u to uvjerila?

Neutažen apetit velikih riba

Naravno bilo je pokušaja velikih opskrbljiva?a energijom da kupe takve projekte ali sve je postavljeno tako da nitko ne može imati ve?i vlasni?ki udio od drugih u takvim energetskim objektima. „Energija je prvorazredno politi?ko pitanje jer mi sami sebi odre?ujemo cijenu energije“, objašnjava nekadašnji i sadašnji gradona?elnik Vadazs,“bitno je da imamo sirovinu na našemu podru?ju, da su ljudi koji prodaju sirovinu ujedno i suvlasnici elektrana i svi investitori koji do?u dobivaju besplatno zemljište i priklju?ke.“ Tako su došle u Güssingu dvije tvornice parketa, a u tom i energetskom sektoru otvoreno je 50 novih tvrtki, 27 decentraliziranih energetskih pogona, 1100 novih radnih mjesta (27 tisu?a ljudi živi u kotaru) s 9 milijuna eura prihoda. Istovremeno prihod od op?inskog poreza porastao je tri puta. Uz takve podatke nije teško povjerovati cilju – 2020. Güssing bez ovisnosti o fosilnim gorivima.

Idemo dalje…

Naravno nije sve stalo samo na spaljivanju 44 tisu?e tona drva. U tijeku je prou?avanje gasifikacije drva u kojem se uz toplinu i struju (visokotemperaturne gorive ?elije) proizvodi i sinteti?ki plin te benzin i dizel (u?inkovitost postrojenja 82-85 posto – iz jedne tone vlažnog drva proizvede se 420 kWh topline i 182 kubika bioplina što odgovara otprilike 180 litara lož ulja). Ustanovljena je tvrtka Biogas Nord koja ?e izgraditi lokalni plinovod za sinteti?ki plin te plinske postaje za automobile. „Vozim se 100 kilometara za 5 eura“, hvali se inženjer Siegfried Legath koji održava elektranu-toplanu na šumsku biomasu i bioplinaru u mjestu Strem pored Güssinga,“a jednog dana svoje ?u vozilo puniti na našim plinskim postajama koje ?e opskrbljivati bioplinara kojom upravljam i u koju ulazi ne samo kukuruz ve? može proizvoditi bioplin i na travu.“ I zaista ima mnogo nepokošenih livada u ovom kraju jer nitko više ne drži stoku pa se ?esto ovdje hvale kako je bioplinara u Stremu jedina preostala krava. Krava koju se hrani jedanput dnevno 45-minutnim utovarom silaže u automatski spremnik. U cijeloj toj gradiš?anskoj pri?i emisije su smanjene s 37 na 22 tisu?a tona uglji?nog dioksida.

Güssing/Schönau

I tu dolazimo do potroša?a željnih zelene energije i veze s mjestom Schönau u Scwarzwaldu, udaljenom 23 kilometara od Freiburga prema švicarskoj granici. Tamo od 1998. i liberalizacije tržišta energijom radi tvrtka Elektrane Schönau koja svojim korisnicima prodaje samo onu struju koja je proizvedena iz obnovljivih izvora energije. I ovu tvrtku posjeduju gra?ani kojima su se možda smijali kad su prije 13 godina po?eli skupljati diljem Njema?ke 8 milijuna eura za otkup lokalne mreže. Danas ih svi uzimaju za ozbiljno jer su s 1.700 porasli na 115.000 korisnika njihovih usluga. Usto s dodatnim centom po kilowatu njihovi su korisnici omogu?ili potporu za ostvarenje 1.800 projekata obnovljivih izvora energije diljem Njema?ke. Jedan od njih je fotonaponski ure?aj na crkvi a iz prodane struje je isfinancirano ekološko grijanje u crkvi, nove orgulje i niz humanitarnih akcija. Zbog takvih primjera i zelene poslovne politike usluge Elektrane Schönau preporu?a 14 nevladinih organizacija a u toj tvrtki dobro paze da energetski objekt iz kojeg dolazi zelena struja za njihove korisnike nije povezan s bilo kojom tvrtkom koja posjeduje nuklearke ili elektrane na fosilna goriva.

Kapiraš razbu?

Jesu li ove pri?e nama nedohvatljive? Ne, Hrvatska može krenuti prema Güssingu i Schönauu koji imaju osun?anost kao na našim najmanje osun?anim mjestima. Prije nego krenemo neka nam Franjo zabije još jedan putokaz (koji mi zvu?i poput parafraze 11. teze o Feuerbachu) da stignemo i bez ?ur?e: „Ne bih htio nikoga uvrijediti, no neki hrvatski politi?ari s kojima sam pri?ao, uklju?uju?i one u Saboru, o?ekuju da mi nešto u?inimo umjesto njih, da se sve kopira, a stvar je u tome da se kapira, vi možete ovo posti?i i kra?e od nas ali nije stvar u tome da se sve brzo isplati, stvar je u tome da se po?ne djelovati.“

 

P.S. Hvala ti Manitu da postoji Obnovljivi.com jer u petominutnoj televizijskoj reportaži ne bih stigao ispri?ati ni pola ove pri?e ni desetinu ovih podataka.

Mladen Ili?kovi?
novinar Hrvatske radiotelevizije, urednik emisije Ekozona

Tags:     Gussing      Schonau      energetska autonomija      cijena energije      grijanje      biomasa      bioplin      elektrana-toplana
Vezane vijesti
 
Komentari (2)
Upit
2Ponedjeljak, 20 Travanj 2015 12:59
Darko Glumac
Molim Vas da mi pošaljete termine održavanja edukacija,i ponudu - imamo zainteresirane ?etri osobe
1Petak, 27 Srpanj 2012 11:23
Stefan Tot
Sehr geehrte Damen und Herren!
Auf Ihrer Internetaseite haben wir gesehen, daß Ihre Zukunft sich
durch Bio-Heizwerk enorm gebessert hat. Wir freuen uns und bieten Ihnen Brennholz aus Kroatien, wenn Sie welches brauchen.
Wir bitten Sie um kurze Rückmeldung. Danke!
Auch wenn Sie selber dieses Holz nicht brauchen, sind wir Ihnen für weitere Empfählung dankbar.
M.f.G.
I.V. Stefan Tot - SION GRUPA d.o.o. hr

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?