Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Struka

E-mail
Autor Leo Jerki?   
ÄŚetvrtak, 05 VeljaÄŤa 2015 17:35

U Tuzli ?e se od 9. do 12. lipnja ove godine održati Me?unarodni sajam energetike pod nazivom ENERGA.

U proteklim godinama sajam i konferencija ENERGA potvrdili su se kao uspješni i atraktivni poslovni doga?aji, te su se svrstali me?u najzna?ajnije manifestacije u oblasti energetike u BiH i regiji. Sajam ENERGA je mjesto susreta uglednih doma?ih i me?unarodnih kompanija i institucija koje svoja raznovrsna istraživa?ka i proizvodna ostvarenja, trendove i dostignu?a moderne energetike te razli?ite oblike poslovne suradnje, prezentiraju u stru?noj-relevantnoj javnosti. Organizacija Sajma omogu?ava izlaga?ima da u okviru poslovnih susreta B2B ostvare direktan kontakt i upoznavanje s potencijalnim poslovnim partnerima. Interes i struktura poslovne i stru?ne javnosti za sudjelovanjem, potvr?uju ste?eni ugled i poziciju programa ENERGA.

Sajam se bavi i tradicionalnom energetikom i obnovljivim izvorima energije uklju?uju?i solarnu energiju, vjetroelektrane, biomasu i energetsku efikasnost. Više informacija može se na?i ovdje.

Tags:     tuzla      me?unarodni sajam energetike      energa      bih      obnovljivi izvori energije
 
Komentari (1)
KAKO DANAS DOBITI KREDIT OD 1000 EURA NAD
1Petak, 05 OĹľujak 2021 12:00
FRANKA CREDIT
Pozdrav svima vama želim koristiti ovaj medij da vam kažem o ovom opipljivom svjedocenju. Zajam sam dobio 1. sijecnja 2021. preko gospode Vldimire Franke, dala mi je zajam od 65,000 eura i bio sam sretan. Ako vam je potreban zajam za vaše najbolje kamate, možete ga dobiti po kamatnoj stopi od 3%. Obratite se njezinoj tvrtki putem e-pošte: vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?