Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

E-mail
Autor Iva Zelenko   
Utorak, 13 Prosinac 2016 15:17

Projekt Bin2Grid, iz programa HORIZON 2020, ima u cilju odvojeno sakupljanje otpada od hrane, od specifi?nih i razli?itih proizvo?a?a otpada (prehrambena industrija, uslužne djelatnosti i ku?anstva), te proizvodnju biogoriva (biometana) i distribuciju putem mreže lokalnih punionica.

Metan koji nastaje na odlagalištima uslijed razgradnje otpada, zbog svojih karakteristika, predstavlja zna?ajniju prijetnju za okoliš u odnosu na CO2, zbog ?ega su sve države ?lanice EU obvezne smanjiti koli?ine biorazgradivog otpada koji odlažu na 35% u odnosu na razine iz 1995. godine. Za ve?inu zemalja rok je bio do 2016. godine, dok je za neke produljen do 2020. godine.

U 2014. godini, Europska Komisija razmatrala je reviziju ciljeva vezanih uz otpad unutar Direktive o odlaganju otpada; vezano uz biootpad, glavni elementi su:

  • recikliranje i priprema za oporabu komunalnog otpada (uklju?uju?i biootpad) treba se pove?ati na 70% do 2030.;
  • prestanak odlaganja reciklabilnog otpada do 2025. (uklju?uje plastiku, papir, metale, staklo i biootpad) na odlagališta za neopasni otpad – korespondira s maksimalnom stopom odlaganja od 25%;
  • mjere usmjerene na smanjenje proizvodnje otpada od hrane za 30 % do 2025;
  • uvo?enje odvojenog prikupljanja biootpada.

Jedna od rješenja pravilnog tretiranja biootpada su proizvodnja komposta i bioplina, što rezultira pove?anjem kvalitete tla i raznolikosti unutar energetskog miksa. Koncept dobivanja biometana iz biootpada predstavlja najbolju strategiju za gospodarenje otpadom a ujedno služi lokalnim zajednicama u rješavanju problema upravljanja otpadom, pove?anja samoodrživosti, te pove?anja gospodarskog rasta i broja novih radnih mjesta. Ciljane skupine ovog projekta su jedinice lokalne samouprave, odnosno sami gra?ani, proizvo?a?i otpada od hrane i potroša?i biometana.

Jedan od primjera dobre prakse u blizini Hrvatske je Be?, u kojem je u 2014. godine iz kanti za prikupljanje organskog otpada prikupljeno oko 70 000 tona biootpada, te je dodatnih 8 000 tona prikupljeno iz velikih kuhinja i restorana. Tre?ina ove koli?ine prera?ena je u bioplin, dok je ostatak kompostiran. Bioplin proizveden u bioplinskom postrojenju koristi se kao ulazni materijal u postrojenju za pro?iš?avanje, te nastaje biometan. Kako bi se biometan utisnuo u mrežu prirodnog plina odvaja se ugljikov dioksid i manji udio drugih plinova od metana sadržanog u bioplinu, na taj na?in se iz bioplina sa sadržajem metana (CH4) 64% dobije gotovo ?isti biometan, sa sadržajem metana (CH4) 99%. Više od 900 ku?anstava u Be?u opskrbljuje se biometanom iz bioplinskog postrojenja u Simmeringu.

U projekt Bin2Grig uklju?eni su Zagreb, Skopje, Malaga i Pariz. Koordinator projekta u Zagrebu je Zagreba?ki Holding, a partneri na projektu su Fakultet strojarstva i brodogradnje, Hrvatska, Wirtschaft und Infrastruktur, Njema?ka, Gussing Energy Technologies, Austrija, JSP SKOPJE, Makedonija, City of Skopje, Makedonija, IAT, Španjolska, ORDIF, Francuska.

Više informacija mogu?e je prona?i u Knjižici s primjerima najbolje prakse u pro?iš?ivanju bioplina, te na web stranici projekta.

Tags:     bioplin      HORIZON 2020      FSB      Bin2Grid
 
Komentari (1)
KAKO DOSTAVITI KREDIT SA JEDNIM DOSTOJANJEM
1Ponedjeljak, 20 SijeÄŤanj 2020 13:43
Marie Alice
SRETNA NOVA GODINA SVIMA PROCITAJTE OVE KORISNE INFORMACIJE ZA GODINU 2020. KAKO DOSTAVITI ZAJAM PO JEDNOSTAVNOM PORUKU.
Zovem se Marie Alice, samohrana sam majka 3 djece i takoder sam medicinska sestra u Zagrebu. Ovo je moja prica u 2019. godini, prevarili su me neki zajmodavci, svejer sam tražio kredit dok konacno nisam upoznao ovu lijepu ženu koja mi je pomogla da dobijem internetsku zajam. Ovo je opipljivo svjedocanstvo kako sam primio kredit od 60,000 eura uz kamatnu stopu od 2%. Receno mi je da je zajmodavac i žena kojoj vjerujem, pa sam odlucio kontaktirati s njom i ona mi je pružila priliku da podnesem zahtjev za kredit od njene tvrtke koji sam lako dobio, ali objašnjenje je da sam dobro zaradio kredit zdravlje i s manje stresa. Ako vas zanima zajam, možete joj se obratiti putem e-maila: (vladimirafinancialinvestment@gmail.com) (WhatsApp: +16014560144)

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?