Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

FMERI objavio novi popis potencijalnih OIE projekata koji su predali zahtjev za energetskom dozvolom E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 06 Svibanj 2015 10:12

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije Bosne i Hercegovine je na svojim stranicama po šesti puta ove godine objavilo popis projekata koji su zatražili izdavanje energetske dozvole s ciljem prikupljanja komentara i primjedbi na iste.

U ovom slu?aju se primjedbe i komentari na zahtjev za izdavanje energetske dozvole podnose do 17.05.2015. godine do 13 sati. Više informacija o samom postupku komentara i primjedbi možete na?i ovdje.

Ovaj put je zatraženo 18 energetskih dozvola pri ?emu su isklju?ivo zatražene dozvole za solanr elektrane. Najviše dozvola je zatražila tvrtka GP Toming d.o.o koja planira ?ak 14 solarnih elektrana pod nazivom Hodovo pri ?emu ?e svaka imati snagu od 149,04 kWp. Cijeli popis zatraženih projekata može se prona?i ispod.

1. Privredno društvo „ENERGETIC-ELECTRONIC" d.o.o. ?itluk podnijelo je, u roku propisanim ?lanom 28. stav (2) i ?lanom 29. stav (4)  ta?ke a) i b) Uredbe, zahtjev za produženje i izmjenu Energetske dozvole, registarski broj: ED-4/14, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „ENERGETIC-ELECTRONIC", instalisane snage 149,96 kWp, za proizvodnju elektri?ne energije korištenjem  sun?evog zra?enja i predvi?ene godišnje proizvodnje 201,00 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano ?lanom 28. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

2. Privredno društvo IGI SOLAR d.o.o. ?itluk podnijelo je, u roku propisanim ?lanom 28. stav (2) i ?lanom 29. stav (4)  ta?ke a) i b) Uredbe, zahtjev za produženje i izmjenu Energetske dozvole, registarski broj: ED-2/14, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „BLIZANCI 1" instalisane snage 149,94 kWp i predvi?ene godišnje proizvodnje 201,00 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano ?lanom 28. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

3. Privredno društvo GP TOMING d.o.o. za graditeljstvo Grude - Podružnica Stolac podnijelo je, u roku propisanim ?lanom 28. stav (2) i ?lanom 29. stav (4) ta?ka b) Uredbe, zahtjev za produženje i izmjenu Energetske dozvole, registarski broj: ED-9/14, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane SE „HODOVO 2" instalisane snage 149,04 kWp i predvi?ene godišnje proizvodnje 249,637 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano ?lanom 28. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

4. Privredno društvo GP TOMING d.o.o. za graditeljstvo Grude - Podružnica Stolac podnijelo je, u roku propisanim ?lanom 28. stav (2) i ?lanom 29. stav (4)  ta?ka b) Uredbe, zahtjev za produženje i izmjenu Energetske dozvole, registarski broj: ED-10/14, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane SE „HODOVO 3" instalisane snage 149,04 kWp i predvi?ene godišnje proizvodnje 249,637 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano ?lanom 28. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

5. Privredno društvo GP TOMING d.o.o. za graditeljstvo Grude - Podružnica Stolac podnijelo je, u roku propisanim ?lanom 28. stav (2) i ?lanom 29. stav (4)  ta?ka b) Uredbe, zahtjev za produženje i izmjenu Energetske dozvole, registarski broj: ED-11/14, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane SE „HODOVO 4" instalisane snage 149,04 kWp i predvi?ene godišnje proizvodnje 249,637 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano ?lanom 28. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

6. Privredno društvo GP TOMING d.o.o. za graditeljstvo Grude - Podružnica Stolac podnijelo je, u roku propisanim ?lanom 28. stav (2) i ?lanom 29. stav (4)  ta?ka b) Uredbe, zahtjev za produženje i izmjenu Energetske dozvole, registarski broj: ED-12/14, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane SE „HODOVO 5" instalisane snage 149,04 kWp i predvi?ene godišnje proizvodnje 249,637 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano ?lanom 28. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

7. Privredno društvo GP TOMING d.o.o. za graditeljstvo Grude - Podružnica Stolac podnijelo je, u roku propisanim ?lanom 28. stav (2) i ?lanom 29. stav (4) ta?ka b) Uredbe, zahtjev za produženje i izmjenu Energetske dozvole, registarski broj: ED-13/14, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane SE „HODOVO 6" instalisane snage 149,04 kWp i predvi?ene godišnje proizvodnje 249,637 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano ?lanom 28. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

8. Privredno društvo GP TOMING d.o.o. za graditeljstvo Grude - Podružnica Stolac podnijelo je, u roku propisanim ?lanom 28. stav (2) i ?lanom 29. stav (4) ta?ka b) Uredbe, zahtjev za produženje i izmjenu Energetske dozvole, registarski broj: ED-14/14, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane SE „HODOVO 7" instalisane snage 149,04 kWp i predvi?ene godišnje proizvodnje 249,637 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano ?lanom 28. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

9. Privredno društvo GP TOMING d.o.o. za graditeljstvo Grude - Podružnica Stolac podnijelo je, u roku propisanim ?lanom 28. stav (2) i ?lanom 29. stav (4) ta?ka b) Uredbe, zahtjev za produženje i izmjenu Energetske dozvole, registarski broj: ED-15/14, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane SE „HODOVO 8" instalisane snage 149,04 kWp i predvi?ene godišnje proizvodnje 249,637 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano ?lanom 28. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

10. Privredno društvo GP TOMING d.o.o. za graditeljstvo Grude - Podružnica Stolac podnijelo je, u roku propisanim ?lanom 28. stav (2) i ?lanom 29. stav (4) ta?ka b) Uredbe, zahtjev za produženje i izmjenu Energetske dozvole, registarski broj: ED-16/14, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane SE „HODOVO 9" instalisane snage 149,04 kWp i predvi?ene godišnje proizvodnje 249,637 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano ?lanom 28. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

11. Privredno društvo GP TOMING d.o.o. za graditeljstvo Grude - Podružnica Stolac podnijelo je, u roku propisanim ?lanom 28. stav (2) i ?lanom 29. stav (4) ta?ka b) Uredbe, zahtjev za produženje i izmjenu Energetske dozvole, registarski broj: ED-17/14, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane SE „HODOVO 10" instalisane snage 149,04 kWp i predvi?ene godišnje proizvodnje 249,637 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano ?lanom 28. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

12. Privredno društvo GP TOMING d.o.o. za graditeljstvo Grude - Podružnica Stolac podnijelo je, u roku propisanim ?lanom 28. stav (2) i ?lanom 29. stav (4)  ta?ka b) Uredbe, zahtjev za produženje i izmjenu Energetske dozvole, registarski broj: ED-18/14, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane SE „HODOVO 11" instalisane snage 149,04 kWp i predvi?ene godišnje proizvodnje 249,637 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano ?lanom 28. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

13. Privredno društvo GP TOMING d.o.o. za graditeljstvo Grude - Podružnica Stolac podnijelo je, u roku propisanim ?lanom 28. stav (2) i ?lanom 29. stav (4)  ta?ka b) Uredbe, zahtjev za produženje i izmjenu Energetske dozvole, registarski broj: ED-19/14, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane SE „HODOVO 12" instalisane snage 149,04 kWp i predvi?ene godišnje proizvodnje 249,637 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano ?lanom 28. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

14. Privredno društvo GP TOMING d.o.o. za graditeljstvo Grude - Podružnica Stolac podnijelo je, u roku propisanim ?lanom 28. stav (2) i ?lanom 29. stav (4)  ta?ka b) Uredbe, zahtjev za produženje i izmjenu Energetske dozvole, registarski broj: ED-20/14, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane SE „HODOVO 13" instalisane snage 149,04 kWp i predvi?ene godišnje proizvodnje 249,637 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano ?lanom 28. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

15. Privredno društvo GP TOMING d.o.o. za graditeljstvo Grude - Podružnica Stolac podnijelo je, u roku propisanim ?lanom 28. stav (2) i ?lanom 29. stav (4) ta?ka b) Uredbe, zahtjev za produženje i izmjenu Energetske dozvole, registarski broj: ED-21/14, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane SE „HODOVO 14" instalisane snage 149,04 kWp i predvi?ene godišnje proizvodnje 249,637 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano ?lanom 28. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu. Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

16. Privredno društvo GP TOMING d.o.o. Grude podnijelo je, u roku propisanim ?lanom 28. stav (2) i ?lanom 29. stav (4)  ta?ka b) Uredbe, zahtjev za produženje i izmjenu Energetske dozvole, registarski broj: ED-7/14, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane SE „KRENICA 2" instalisane snage 149,04 kWp i predvi?ene godišnje proizvodnje 291,547 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano ?lanom 28. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

17. Privredno društvo GP TOMING d.o.o. Grude podnijelo, je u roku propisanim ?lanom 28. stav (2) i ?lanom 29. stav (4)  ta?ka b) Uredbe, zahtjev za produženje i izmjenu Energetske dozvole, registarski broj: ED-8/14, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane SE „KRENICA 3" instalisane snage 149,04 kWp i predvi?ene godišnje proizvodnje 291,547 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano ?lanom 28. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

18. Privredno društvo ENERGOSOL d.o.o. Stolac podnijelo je, u roku propisanim ?lanom 28. stav (2) i ?lanom 29. stav (4)  ta?ka a) Uredbe, zahtjev za produženje i izmjenu Energetske dozvole, registarski broj: ED-1/14, za izgradnju solarne fotonaponske elektrane SE „PJEŠIVAC 1" instalisane snage 149,94 kWp i predvi?ene godišnje proizvodnje 220 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebnu dokumentaciju kako je propisano ?lanom 28. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom, Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun.

Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.

Tags:     fmeri      solarne elektrane      obnovljivi izvori energije      bosna i hercegovina
 
Komentari (3)
HOW TO GET A LEGITIMATE LOAN WITH CLEAR EXPLANATION OF WHAT YOU ARE GOING INTO.
3Nedjelja, 21 OĹľujak 2021 17:39
FRANKA CREDIT
Pozdrav svima vama želim koristiti ovaj medij da vam kažem o ovom opipljivom svjedocenju. Zajam sam dobio 1. sijecnja 2021. preko gospode Vldimire Franke, dala mi je zajam od 65,000 eura i bio sam sretan. Ako vam je potreban zajam za vaše najbolje kamate, možete ga dobiti po kamatnoj stopi od 3%. Obratite se njezinoj tvrtki putem e-pošte: vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com
HOW TO GET A LEGITIMATE LOAN WITH CLEAR EXPLANATION OF WHAT YOU ARE GOING INTO.
2Nedjelja, 21 OĹľujak 2021 17:38
FRANKA CREDIT
Pozdrav svima vama želim koristiti ovaj medij da vam kažem o ovom opipljivom svjedocenju. Zajam sam dobio 1. sijecnja 2021. preko gospode Vldimire Franke, dala mi je zajam od 65,000 eura i bio sam sretan. Ako vam je potreban zajam za vaše najbolje kamate, možete ga dobiti po kamatnoj stopi od 3%. Obratite se njezinoj tvrtki putem e-pošte: vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com
ponuda za zajam
1Subota, 28 Studeni 2020 07:46
Dukova Sadrine
Pozdrav gospo?o i gospodine, mi smo pojedinci koji nude zajam svima kojima je potreban zajam za rješavanje drugog problema. Nudimo od 2.000 do 10.000.000 € uz kamatnu stopu od 3%. Za više informacija kontaktirajte nas putem e-pošte:

sadrinedukova96@gmail.com

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?