Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

Sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije E-mail
Autor Iva Zelenko   
Ponedjeljak, 27 Listopad 2014 15:08

FZOEU je raspisao Javni natje?aj za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije. Predmet Natje?aja nije sufinanciranje projekata korištenja OIE u obiteljskim ku?ama i višestambenim zgradama.

Samo sufinanciranje uklju?uje suproizvodnju toplinske, rashladne i elektri?ne energije (trigeneracija), te toplinske i elektri?ne energije (kogeneracija) i proizvodnju elektri?ne energije, toplinske/rashladne energije i ?vrstih biogoriva.

Pravo na sredstva mogu ostvariti jedinice lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave (JLP(R)S), javne ustanove koje su prora?unski korisnici državnog i JLP(R)S prora?una trgova?ka društva i fizi?ke osobe (obrtnici).

Sufinanciranje ?e se osigurati u iznosu od 80, 60 i 40% ovisno o kakvim se projektima radi i na kojoj se lokaciji korisnici nalaze. Sredstva iznose 15.000.000,00 kuna, odnosno najviše 1.400.000,00 kuna po ponudi.

Opravdani troškovi su troškovi projekta nastali nakon objave Natje?aja (3. listopad 2014. godine), a odnose se na stru?ni nadzor projekta, te na nabavu, ugradnju, mjerenje, ispitivanje, podešavanje i puštanje u pogon sustava za:

 1. suproizvodnju energije:

 • toplinske, rashladne i elektri?ne ili,

 • toplinske i elektri?ne,

2. proizvodnju energije:

 • elektri?ne, iz energije sunca, vjetra, vode (male hidroelektrane snage do 10 MW) i biogoriva, te iz geotermalne energije, uklju?uju?i i sustave za skladištenje elektri?ne energije (baterije, vodik/gorive ?elije i dr.),

 • toplinske, za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode, te grijanje i hla?enje prostora s:

  • toplinskim sun?anim kolektorima, s ili bez dodatnog sustava na ukapljeni naftni ili prirodni plin ili neki drugi ekološki prihvatljiv energent,

  • kotlovima na biogoriva (?vrsta/biomasa - pelete, sje?ka, …; teku?a i plinovita, uklju?uju?i deponijski plin s ure?enih deponija komunalnog otpada i plin iz postrojenja za obradu otpadnih voda, uklju?ivo s toplinskim mrežama, ako se koriste za podru?no grijanje), uklju?uju?i i piroliti?ke kotlove na biomasu,

  • dizalicama topline energetske klase A (prema Eurovent Energy Efficiency Classification), GWP ? 2150: zrak-voda: COP?3,2; EER?3,1 i voda-voda i zemlja-voda: COP?4,45; EER?5,05,

  • geotermalnim izmjenjiva?ima topline,

3. proizvodnju ?vrstih biogoriva (iz drvne biomase, ostataka iz poljoprivrede i sl.).

Opravdani troškovi projekta nisu izrada pripremne i projektne dokumentacije i PCV za trgova?ka društva i fizi?ke osobe (obrtnike).

Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu, i to do 30. studenog 2014. godine na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost, Ksaver 208, 10000 Zagreb. Ocjena ponuda temeljiti ?e se na tehni?kim mjerilima koja nose do 45 bodova i financijskim mjerilima koja nose do 5 bodova.

Detalje Natje?aja mogu?e je pro?itati ovdje, a sve dodatne obavijesti mogu?e je dobiti na besplatnu info liniju (01) 0800-200-170, slanjem upita na e-adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript ili u sjedištu Fonda.

 

Izvor: http://www.fzoeu.hr/

Tags:     FZOEU      Fond      natje?aj      sufinanciranje      energetska u?inkovitost
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?