Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Utorak, 18 OĹľujak 2014 07:04

Brodsko-posavska županija objavila je javni natje?aj za prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Brodsko-posavske županije u sufinanciranju projekta Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) kod fizi?kih osoba na podru?ju Brodsko-posavske županije za 2014. godinu - drugi krug.

Sufinanciranje osigurava Brodsko-posavska županija, a predmet sufinanciranja je ugradnja sustava obnovljivih izvora energije: solarnih toplinskih kolektora za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i potporu grijanju, sustava za korištenje biomase - sustav s kotlom na drvnu sje?ku/pelete ili piroliti?kim kotlom na drva za pripremu potrošne tople vode i grijanje. Broj sufinanciranih projekata bit ?e objavljen u drugom krugu natje?aja.

Pod sustavi za korištenje obnovljivih izvora energije smatraju se isklju?ivo solarni toplinski kolektori za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i potpore grijanju koji se sastoje minimalno od komponenti: solarni toplinski kolektori, nosa?i solarnih toplinskih kolektora, spremnici tople vode te ostale opreme solarnog kruga (oprema za automatsku regulaciju, pumpna grupa – cirkulacijska pumpa, ekspanziona posuda i ventili, izolirani cjevovod i pribor za postavljanje) i sustavi za korištenje biomase i to sustavi s kotlom na drvnu sje?ku/pelete ili s piroliti?kim kotlom na drva za pripremu potrošne tople vode i grijanje koji se sastoje od komponenti spremnik drvne sje?ke/peleta, sustav za dobavu drvne sje?ke/peleta s pužnim vijkom, kotao na drvnu sje?ku/pelete ili piroliti?ki kotao na drva, plamenik za drvnu sje?ku/pelete, oprema za automatsku regulaciju kotla, spremnici tople vode (toplinski spremnik za piroliti?ki sustav je obvezan), kotlovska pumpna grupa – cirkulacijska pumpa, ekspanziona posuda i ventili (zaporni, nepovratni i sigurnosni) i pribor za postavljanje.

Korisnici sufinanciranja su fizi?ke osobe koje imaju prebivalište na podru?ju Brodsko-posavske županije i koje ulažu vlastita sredstva i to u iznosu od najmanje 50% opravdanih troškova ulaganja u projekte za koje se raspisuje Natje?aj.

Pravo na korištenje sredstava mogu ostvariti i fizi?ke osobe suvlasnici višestambenih zgrada koji se na Natje?aj prijavljuju putem upravitelja zgrade ili ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade.

Troškovi opreme i ugradnje navedenih sustava u ku?anstvima sufinancirat ?e se u iznosu od 50% nepovratnih sredstava odnosno do maksimalnog iznosa od 15.000,00 kn (sa PDV-om) po ku?anstvu.

Nepovratna nov?ana sredstva ?e se ispla?ivati za troškove nabave i ugradnje opreme sustava za korištenje OIE nastale nakon 01. listopada 2013. godine.

Više o uvjetima natje?aja i kako se prijaviti može se pro?itati na službenim stranicama županije.

Tags:     brodsko-posavska županija      obnovljivi izvori energije      sufinanciranje      projekti      javni natje?aj
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?