Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

E-mail
Autor Edo Jerki?   
Utorak, 18 Rujan 2012 12:04

U Orahovici se 19. rujna 2012. s po?etkom u 13.00 sati pušta u rad najve?a sun?ana elektrana podignuta na zemlji snage 500 kilovat-pika (kWp), koja ?e po završetku tre?eg postrojenja Orahovice -3 biti najve?a fotonaponska solarna elektrana ukupne snage 2,5 MW, vrijednosti 70 milijuna kuna. Projekt solarne elektrane Orahovica-1 sinergijski su izrealizirali grad Orahovica i španjolska korporacija SunStroom Energy Group. Ugovor o gradnji FNE Orahovica-1, vrijedne 11 milijuna kuna, potpisali su krajem prošle godine u Orahovici gradona?elnik Josip Nemec i Aljoša Plei?, predsjednik Uprave grupacije SunStroom-a za Hrvatsku. Svoj potpis stavio je i Reinout Das, ?lan Uprave tvrtke, ?lanice SunStroom Energy Group.

Kupac i kona?ni vlasnik ove elektrane bit ?e tvrtka Migrit Energija iz Zagreba, koja želi u podru?je hrvatskih obnovljivih izvora energije uložiti preko 300 milijuna kuna.

SunStroom u Hrvatsku doveo je mladi 32-godišnji manager

SunStroom Energy Group jedna je od vode?ih europskih tvrtki za projektiranje, financiranje, gradnju, održavanje i upravljanje fotonaponskim elektranama širom EU, Kanade, Kube, i naše regije, istaknuo je Plei?, 32-godišnji manager, koji je nakon uspješnog desetogodišnjeg rada u telekomunikacijama i ICT sektoru, odlu?io baviti se obnovljivim izvorima energije. Isti?e kako je iznimno ponosan što je prije tri godine uspostavio kontakt sa španjolcima, zainteresirao ih za ulaganja u obnovljive izvore energije u Hrvatskoj, te u kona?nici i opravdao ukazano povjereno, uspješno završivši, s Gradom i partnerima Migrit Energijom, prvu solarnu elektranu.

Korporacija radi i na mnogim projektima vjetroelektrana i malih hidroelektrana, a dosad je sudjelovala u gradnji više od 40 solarnih elektrana diljem svijeta. U Hrvatsku žele uložiti 60 milijuna funti, a godišnji prihod grupe iznosi više od 25 milijuna Eur.

"Za gradnju od 15 dana, dokumentacija se prikupljala 2 godine" izjavio je Aljoša Plei?, predstavnik SunStrooma tvrtke koja je u suradnji s gradom Orahovicom i Migrit Energijom završila projekt FNE Orahovica-1

Grad Orahovica i Alan Grgi?, predsjednik gradskog Odbora za obnovljive izvore energije, uspjeli su u nešto više od dvije godine prikupiti svu potrebnu dokumentaciju i obaviti sve radnje potrebne za stjecanje statusa povlaštenog proizvo?a?a elektri?ne energije za razdoblje od 12 godina. U Orahovici se u ishodovanje dozvola za gradnju tri postrojenja obnovljivih izvora energije krenulo prije tri godine. Prva je, upravo završena i pred otvorenjem: fotonaponska elektrana Orahovica -1, za koju su ishodovane sve dozvole koje je za 1,23 milijuna kuna otkupila SunStroom Hrvatska.

Nakon Orahovice -1 SunStroom Hrvatska sudjelovat ?e u investiranju i izgradnji daljnjih projekata Orahovice -2, elektrane na biomasu, te Orahovice -3, tako?er solarne elektrane ukupne snage 2.5 MW, projekta teškog 70 milijuna kuna koji ?e se izrealizirati u idu?ih nekoliko godina.

SunStroom ?e Orahovici pla?ati 100.000 kuna za godišnji najam zemljišta te prodavati struju HEP-u, pri ?emu ra?una na godišnje prihode od 1,6 milijuna kuna. Povrat investicije o?ekuje se kroz osam godina.

Najmanje sun?ani dio Hrvatske ja?i je od najosun?anijeg dijela Njema?ke koja ima 30 000 puta više instaliranih solarnih KW nego Hrvatska
Prepreka ulaganjima neprilago?eni prostorni planovi i dugotrajno ishodovanje dozvola

"Investiranje u Orahovicu potaknuto je odli?nim gospodarenjem grada u sektoru obnovljivih izvora energije, a poslovno partnerstvo koje smo razvili zahvaljujemo upornosti timu gradona?elnika Josipa Nemeca i Alena Grgi?a, predsjednika gradskog Odbora za obnovljive izvore energije koji su neumorno ostvarili sve preduvjete za investiranje", istaknuo je Plei?, nadodavši kako vjeruje da ?e SunStroom u suradnji s lokalnim zajednicama pridonjeti gospodarskom napretku Hrvatske, otvaranju novih radnih mjesta, te pridonjeti osvještenosti o važnosti ulaganja u obnovljive izvore energije, jer Hrvatska ima ogroman ali neiskorišten potencijal i trenutno se zbog toga nalazi na dnu ljestvice u Europi po udjelu proizvodnje elektri?ne energije iz obnovljivih izvora.

"Najmanje sun?ani dio Hrvatske ja?i je od najosun?anijeg dijela Njema?ke koja ima 30 000 puta više instaliranih solarnih KW nego Hrvatska, dok je istovremeno u Njema?koj za razliku od Hrvatske dozvoljena gradnja na neiskorištenim poljoprivrednim zemljištima 1. i 2. kategorije. Stjenovita i kršna, za obra?ivanje neadekvatna podru?ja, investitor prije izgradnje solarne elektrane obra?uje strojevima za usitnjavanje kamena, ?ime upravo ta zemljišta nakon uklanjanja solarnih panela ostaju obradive poljoprivredne površine pogodne za uzgoj povr?a, maslina ili vinograda" istaknuo je Plei?, ujedno pojasnivši i razlog neinvestiranja u Dalmaciju. Neriješeni imovinsko pravni odnosi, neprilago?eni urbanisti?ki planovi, poteško?e kod spajanja sistema na elektro energetsku mrežu, te nedostatak volje za rješavanjem istih, razlog je slabog interesa investitora za ulaganje u obnovljive izvore energije. No, vjeruje kako ?e mjerodavne institucije na državnoj i lokalnoj razini ubrzo izna?i rješenje navedenih problema, ?emu svjedo?i i po?etak smanjenja potrebnih dozvola koji je potaknula hrvatska Vlada.

Hrvatska bi subvencijama trebala potaknuti izgradnju proizvodnih pogona solarnih panela

Strategija SunStroom grupe jest izgradnja elektrana s modulima zemlje u koju se investira, ukoliko su cijene uskla?ene sa svjetskim tržištem. Nažalost cijena FN modula u Hrvatskoj nadmašuje cijenu njema?kih modula za 50%, ?ime smo bili primorani module uvesti izvana, što je produljilo rok gradnje, te stvorilo tužan osje?aj u svima nama, jer nam je cilj poticati doma?u proizvodnju i time otvaranje novih radnih mjesta. Neadekvatnu strategiju zemlje po pitanju poticaja u sektoru obnovljivih izvora energije potkrepljuje ?injenica da smo do sada izrealizirali samo nekoliko desetaka FN sustava (ve?inom na krovovima ku?a) ukupne snage oko 1 MW, što je zanemarivo za hrvatske mogu?nosti i praksu u zemljama EU. No, ipak te stvari smatramo kako treba rješavati na nacionalnoj razini, a jedan od na?ina je subvencioniranje proizvodnje te odre?ivanje istih kao glavnih izvora energije, te pomo? proizvo?a?ima kroz edukaciju izrade projekata za dobivanje sredstava EU fondova. Time bi se kroz kratko vrijeme pove?ala ekonomska dobit lokalne zajednice, osnažio elektro-energetski sustav, te postigao cilj države s obnovljivim izvorima energije, gospodarskim napretkom zemlje kroz proizvodne pogone, zapošljavanja i ulaganjem stranih investitora. Važno je spomenuti kako Hrvatska ne smije propustiti svjetski trend porasta radnih mjesta za pola milijuna godišnje kroz obnovljive izvore energije, istaknuo je Plei?.

Nakon Viroviti?ko podravske županije gradit ?emo u Šibensko kninskoj županiji

SunStroom planira u Hrvatsku uložiti 60 milijuna funti, a trenutno smo u pregovorima za investiranje i izgradnju solarne elektrane sa gradom Kninom, koji je ve? napravio potrebne izmjene prostornih planova, istaknuo je Plei?. Interes su iskazali i mnogi dalmatinski gradovi, no zbog ranije navedenih razloga investicije i izgradnja na ?ekanju su dok se ne ostvare potrebni uvjeti. Preliminarni razgovori vo?eni su ve? s Ministarstvom gospodarstva, HEP-om i odgovornim agencijama, te se nadamo skoroj izgradnji najve?e solarne elektrane u regiji snage 50 MW na podru?ju Splitsko-dalmatinske županije, koja bi proizvodila struju po tržišnim uvjetima, te otvorila nova radna mjesta i potaknula gospodarski napredak županije.

U Španjolskoj je sasvim normalno da solarna elektrana ima i do 100-tinjak vlasnika

Primjer Španjolske poticaj je i nama na otvorenost prema doma?im i stranim investitorima-partnerima, obzirom da u Španjolskoj postoje elektrane koje imaju do 100-tinjak malih vlasnika, privatnih osoba koje su se odlu?ile na investiranje u obnovljive izvore energije, što im dugoro?no donosi povrat investiranja i nov?anu dobit, direktno i kroz smanjenje cijene elektri?ne energije. Hrvatska ima velike mogu?nosti, a ?ini mi se kako je razlog nedovoljne iskorištenosti solarne energije u nedostatnoj edukaciji ljudi i promociji na?ina kako pokrenuti posao, do?i do subvencija  i sredstava iz EU fondova.

Tags:     fotonaponska elektrana      Orahovica      Sunstroom      Migrit energija      Plei?
 
Komentari (7)
Odgovor g.Vugrinecu
7Ponedjeljak, 29 Srpanj 2013 18:24
Aljoša Plei?
Poštovani g.Vugrinec,

nakon skoro godinu dana sam se ugodno iznenadio sa Vašim odgovorom.
Ne znam o ?emu Vi govorite, a što ja ve? nisam napisao u mom prijašnjem komentaru.

Dokumente mi Vi niste htjeli ustupit jer ste zatražili da se isti i plate, iako Vam ih je Grad Orahovica platio. Naknadno smo na uvid dobili sve potrebno prije javnog natje?aja, javili se i na natje?aju pobjedili.

Glavni projekt je u potpunosti izmjenjen, kako vizualno, tako i u tehnlološkom smislu po standardima naše tvrtke, te je takva elektrana sagradjena, dobivena uporabna dozvola i puštena u trajni pogon u roku manjem od 60 dana od dana dobivanja pravomo?ne gradjevinske dozvole. Takodjer, sa gospodom iz tvrtke Elektroprojekt d.d. je suradnja na svim izmjenama i dozvolam bila bezprijekorna.

Kako sam i naveo, ideja projekta je od uvaženog g.Grgi?a, a koja je uz podršku g.Nemeca i Grada Orahovice došla do faze gotovosti. Sad se kre?e s nastavkom te faze i gradnjom još triju elektrana na istom lokalitetu.

Isto bih Vas molio da ne širite neistine oko Sunstrooma i njegovih partnera oko nekakvog ne javljanja i sli?no, kad jako dobro znamo kako je to završilo i koja je Vaša uloga oko tog projekta bila.
Ina?e, sa vlasnicima tih projekata smo i danas u kontaktu i u mogu?oj poslovnoj suradnji na drugim projektima.

Za sva pitanja Vam stojim na raspolaganju.
S poštovanjem,

Aljoša Plei?
Odgovor
6Ponedjeljak, 29 Srpanj 2013 14:54
Zdravko Vugrinec Struja iz prirode d.o.o.
Poštovani gospodine Pleji?u

Ne znam kako se možete nazivati autorom projekta kad sam ja osobno sa gospodinom Grgi?em odradio vo?enje projekta i to?no je da ugovor dobijen 2010 godine, kada još niste bili na vidiku, tako?er sam Vama osobno ustupio projektne dokumente nakon posjeta solarnoj elektrani u Sloveniji-Metlika u kojem smo bili sa Vašim direktorom iz Sunstroma, a u cilju budu?e suradnje nakon koje se više niste javili, a vjerojatno ni Grad Orahovica i gradona?elnik mi nisu bez razloga izdali potvrdu o uspješno odra?enom poslu na memorandumu grada i ovjerenu žigom koju možete vidjeti na mojoj web stranici.
Stoga o autorstvu projekta mislim da nema potrebe raspravljati jer je projekt zapo?et i prva prezentacija ispred gradskog odbora još u prolje?e 2009 u suradnji sa kolegom Marijanom Brnadom iz Alu koenigstahla Austrija koju su dali veliku podršku razvoju ovog projekta uklju?uju?i posjet gradskog odbora grada Orahovice solaranoj elektrani u Austriji-Wells u organizaciji Alukoenigstahla o ?emu postoji i fotodokumentacija. Stoga mislim da se ne morate vrije?ati sa istinom ali sa autorstvom projekta sigurno nemate veze ve? ste kupili gotovu projektnu dokumentaciju na javnom natje?aju i sagradili elektranu.
FN elektrana Orahovica 1
5Ponedjeljak, 15 Listopad 2012 19:11
Srete Nikolovski
Na žalost naše/moje su informacije druga?ije. Javili smo se na natje?aj koji je bio javni i bili odbijeni što smo prihvatili a razlog je da smo bili najjeftiniji?? :-( Dokumentacija koja se treba dobiti da bi se izradila Tehni?ka podloga za projektiranje i Ponuda mora biti dostupna i javna svima a ne sakrivana. Malo ?udno? Informacije koje su stigle do mene E-mailom koji ?uvam je da je Natje?aj ve? bio "dogovoren" :-(
Informacije koje sada do mene stižu da su problemi s integracijom elektrane na mrežu HEP-a iznimno veliki a kvaliteta odra?enih Elaborata (ne znam jer mi nisu dostupni) upitna. Iza nas stoji odra?eno na 10-tine takvih Elaborata kod ve?ine OIE u Slavoniji i dalje i niti na jednu nije bilo primjedbe. Osobno nemam nikakvih privatnih interesa, nema svoju tvrtku a Vas tamo nisam niti poznavao. Onaj/oni na koga sumljate da je vršio/vršili neke pritiske bolje poznajete od mene. S gnušanjem odbijam tu insinuaciju jer nikada nisam imao svoj privatni interes u tome. Mi smo se u dobroj namjeri javili na zahtjev te osobe iz Orahovice i dali Ponudu za Elaborat. No vaše je pravo da je ne prihvatite i to poštujemo. Nemojte me petljati s nekim interesima koje osobno nemam. Želim Vama i Elektrani iskreno uspjeha u radu jer mi je od srca drago da ta elektrana ide u pogon. Mislio sam da su Elaborat radili Kon?ar Institutu što ne bih imao ništa protiv jer su tako?e dokazani. Za onoliko novaca koliko ste dali i imate takve rezultate. Srda?an pozdrav i svako dobro Alene, i neka ostane na ovome Ovo je isto moj osobni stav. Prof. Nikolovski
Orahovica 1
4Nedjelja, 30 Rujan 2012 19:49
alan grgi?
Poštovani S.Nikolovski
Komentar vam je u naj manju ruku zlo?est i zato ?u dati nekoliko podatak pa neka zainteresirani procijene vaš motiv za nekorektnost i uvrede.

1.Vama ?e elektrana Orahovica 1 uvjek biti sporna jer sam vas za vrijeme ru?ka OTPILIO u pokušaju vrbovanja koje je za cilj trebalo imati TAJNO ustupanje vama i vašim privatnim interesima projektno investicijsko statusnu dokumentacije do tada isho?enu ,a u vlasništvu grada Orahovice.
2.Pro?itajte zakon o javnoj nabavi pa se podsjetite zašto niste prošli na natje?aju,iako ste pokušali i politi?kim pritiskom.
3.Elaborate udešenja ,zaštite i utjecaja na mrežu odradila je tvrtka koja je posao ponudila za duplo manji iznos nego Vi,{poslali ste mi ponudu}.
4.Izrada Eotrp-a je u ingereciji HEP-a........
5.Ne znam kako su se gosp.Mladineo i Hrast Strizivojna našli u kontekstu SE Orahovica 1
6.Ja sam kroz trnje došao do cilja ,dok ste Vi tražili pre?ace.
....preko pre?e naokolo brže...narodna.
Dragi Srete ,moj posao je i na dalje zaštititi svaki projekat koji mi je povjeren,a od svake vrste neprijateljstava,Vi osobno možete posvjedo?iti kako to dobro radim.Ne upli?ite i nekoristite kao paravan više jednu ?asnu znastvenu instituciju kao što je ETF OS u Vaše rabote,Vi ste njihov šti?enik i nemojte im u budu?nosti praviti štetu kao što ste to u?inili onemogu?avaju?i suradnju na projektu SE Orahovica 1.Osobno ?u u?initi sve kako bi se u budu?nosti ostvarila suradnja ETF OS i JLS odnosno tvrtki iz podru?ja OIE ?ije interese promi?em i štitim , naravno uz prethodnu provjeru sudionika kao bih sprije?io ono što se sprije?iti mora.
Sve izneseno je moj osobni stav,pozdrawww.Alan
Projekat Orahovice 1
3Srijeda, 26 Rujan 2012 21:24
Srete Nikolovski
Sve oko te elektrane je bilo vrlo upitno. Na javni natje?aj za projektiranje se javio i ETF OSijek a izgubio je jer je bio vidi ?uda "najjeftiniji" pa je dobio Elektroprojekt. Sve je to još reslovi od Mladinea i zato je to tako išlo. :-O(( Pitam s esamo tko im je i kako odradio Elaborat utjecaja na mrežu i Elaborat udešenja zaštite za koje se insistrirali da moraju biti za Strizivojnu Hrast elektranu na biomasu a EOTRP koji sam imao u rukama je bio pogrešan ali sve je to prošlo bez komenara. Neko može lako a neko ide preko trnja do istog cilja
No želim im sre?u jer podržavam gradnju FN sustva :-
Odgovor g.Vugrincu
2Nedjelja, 23 Rujan 2012 20:13
Aljoša Plei?
Poštovani g.Vugrinec.
Prvenstveno, ne znam temeljem ?ega ovakav post koji nema nikakav temelj niti istinitost.

Sve što je Grad Orahovica odradio sa Vama, Vašom tvrtkom te ostalim sudionicima u dobivanju kompletne dokumentacije je odradio Grad Orahovica, te mi nismo pozvani da o tome govorimo.

Mi smo dokumentaciju otkupili na JN, na koji se Vi niste javili, a govorili ste da ?ete i sami i sa svojim partnerima to otkupiti i napraviti.

Glavni i izvedbeni projekt tvrtke ELEKTROPROJEKT d.d. je uredno pla?en od strane Grada Orahovice, a mi smo ga kompletno promijenili radi naših standarda gradnje i izmjena. Dokumentacija koju ste Vi prikupili za ovu elektranu je tako?er pla?ena od strane Grada Orahovice i to je Vaša zasluga uvijek, kao što je i bilo koji posao koji netko odradi kada je pla?en, ne vidim famu!?

Glede same ideje o FNE Orahovici 1, to je ideja g.Alana Grgi?a i još jednog gospodina, da ga sada ne spominjemo, ali Vi ga znate, tako ne vidim u ?emu je problem.

?lanak i interview su istiniti u svojoj cijelosti.
Zašto niste pozvani, mislim da i Vi sami znate i da nije i ne mora biti za javnost.

Lijep pozdrav,

Aljoša Plei?
Sunstroom investicije d.o.o.
Sun?ana elektrana Orahovica
1Srijeda, 19 Rujan 2012 07:34
Zdravko Vugrinec
Zanimljivo je kako novinari prihva?aju sve što im se servira. Solarnu elektranu Orahovica je izmislio ing Vugrinec Zdravko vlasnik tvrtke Struja iz prirode d.o.o. iz Zagreba kada Uprava grada Orahovice nije znala što je to FIT tarifni sustav 2008 god, što je potvrdila i dokumentom na stranici tvrtke Struja iz prirode d.o.o. o uspješno obavljenom poslu. Pri?e oko tri godine isho?enja dozvola nisu to?ne jer je tvrtka SUNSTROOM (tako?er bila u kontaktu) ima ih više kupila gotov projekt sa projektnom dokumentacijom i ugovorom sa HROTE potpisanim 2010 godine u 10 mjesecu. S obzirom da se navode neto?ni i neistiniti podaci oko projekta i upravnog postupka koji je proveden u puno kra?em roku odlu?io sam prokomentirati Vašu objavu.Omalovažavanje objavljenog posla jedne Hrvatske tvrtke koja je izmislila ovu elektranu, organizirala i vodila ovaj posao i uspješno ga završila kako bi bio prodan na javnom natje?aju ne mogu prešutjeti i ne prokomentirati jer svi dokumenti nose i podatke o tvrtkama koje su sudjelovale u poslu,tako da istinite informacije o projektu postoje dokumentirane u odgovaraju?im službama RH kao i FZOIEU.Na javnom natje?aju za izradu projektne dokumentacije dobila je posao tvrtka ELEKTROPROJEKT d.d. Zagreb koja je uspješno izradila glavni i izvedbeni projekt. S obzirom da je ovaj posao bio pionirski pothvat u Hrvatskoj kojim je prvi puta u Hrvatskoj izdana dozvola za gradnju kao i ugovor o otkupu elektri?ne energije po povlaštenoj cijeni za veliku elektranu na zemlji tzv free field bio je probijen led za razvoj solarnih elektrana u Hrvatskoj , nakon ?ega je tvrtka STRUJA IZ PRIRODE održala brojne seminare i prezentacije na temu Solarne elektrane Orahovica. Stoga moram priznati da sam iznena?en kao autor ovog projekta da se kupci ovog posla koji ima odli?nu rentabilnost s obzirom na ugovor potpisan po starom tarifnom pravilniku nisu udostojali pozvati na sve?anost otvaranja iako sam bio u kontaktu sa sadašnjim vlasnicima projekta SUNSTROOM energija, o?ito da je taj posao preveliki mamac ne samo za njih . Žalosno je da grad Orahovica sa gospodinom Nemecom koji je i potpiso potvrdu o uspješno obavljenom poslu zaboravi koliko je truda bilo uloženo od strane ing Vugrinca da se grad Orahovica pojavi na energetskoj karti Obnovljivih izvora energije Republike Hrvatske sa solarnom elektranom.S obzirom na uspješnog prestavnika OIE grada Orahovice baš me zanima da li ?e na otvorenu dati to?ne podatke oko projekta.

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?