Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

Na?ini pretvorbe geotermalne energije u elektri?nu energiju E-mail
Autor Ivana Aleri?   

U poglavlju Iskorištavanje geotermalne energije u energetici bilo je ve? rije?i o vrstama geotermalnih ležišta. Upravo o vrsti ležišta ovisi izbor tehnologije za proizvodnju elektri?ne energije. Temperatura geotermalnog fluida osnovna je odrednica. U tablici su prikazane osnovne tehnologije, ovisno o temperaturi ležišta:

 

Temperatura ležišta

Fluid u ležištu

Primjena

Tehnologija

>220 °C
(visoko temperaturna ležišta)

Voda ili para

Proizvodnja elektri?ne energije

Parna turbina (Flash Steam)

Kombinirani ciklus (parna turbina i binarni proces)

Izravno korištenje fluida

Izmjenjiva? topline

Toplinska crpka

100° – 220 °C
(srednje temperaturna ležišta)

Voda

Proizvodnja elektri?ne energije

Izravno korištenje

Binarni proces

Izravno korištenje fluida

Izmjenjiva? topline

Toplinska crpka

50° – 150 °C
(nisko temperaturna ležišta)

Voda

Izravno korištenje

Izravno korištenje fluida

Izmjenjiva? topline

Toplinska crpka

 

Za pogon turbine geotermalna energija koristi paru. Para (vlažna ili suha) može biti dobivena direktno iz ležišta, a može se tako?er umjetno proizvoditi u vru?im suhim stijenama, takozvanim naprednim geotermalnim sustavima (više u poglavlju Iskorištavanje geotermalne energije u energetici).

U ležištima s nižim temperaturama fluida, para za pogon turbina dobiva se posredno, zagrijavanjem radnog fluida s vrelištem nižim od vrelišta vode. Razlikujemo Organski Rankineov ciklus (ORC) te tzv. Kalina proces. Razlika je u sastavu radnog fluida, ORC koristi organske sastojke tipa toluol, pentan, propan te ostale ugljikovodike, dok se u Kalina ciklusu koristi mješavina amonijaka i vode. Kalina ciklus nailazi na odbojnost upravo zbog korištenja amonijaka.

U svakom slu?aju, geotermalne elektrane se mogu podijeliti u tri osnovna tipa: postrojenja sa suhom parom, postrojenja s isparavanjem (jednostrukim i dvostrukim) te binarna postrojenja. U nastavku slijedi detaljnije o pojedinoj tehnologiji.

Geotermalni izvor - Nevada
Istražno polje u Nevadi, SAD, izvor: geothermal.marin.orgIndex ÄŤlanka
Na?ini pretvorbe geotermalne energije u elektri?nu energiju
Geotermalne elektrane sa suhom parom
Geotermalne elektrane s isparavanjem
Geotermalne elektrane s binarnim ciklusom
Usporedba geotermalnih elektrana s konvencionalnim elektranama
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?