Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

Zna?aj i vizija geotermalne energije u budu?nosti E-mail
Autor Iva Zelenko   

Geotermalna energija privla?i sve ve?u pozornost u energetskom smislu, ne samo zbog financijskih poticaja, ve? i stoga to je pouzdan obnovljivi izvor energije koji ne emitira CO2. Velika prednost geotermalne energije u odnosu na druge obnovljive izvore je i ?injenica da geotermalne elektrane proizvode elektri?nu energiju 24 sata na dan, sedam dana u tjednu bez obzira na vremenske uvjete, a trokovi ulaganja u geotermalnu enegiju relativno su manji od trokova ulaganja u druge obnovljive izvore, za to se o?ekuje da ?e tako ostati jo sljede?ih nekoliko desetlje?a.

Predvi?a se da ?e do 2030. godine proizvodna cijena elektri?ne energije iz geotermalne energije iznositi 7,3 centa/KWh, to je manje od predvi?ene cijene energije vjetra koja bi mogla prosje?no iznositi 8,1 cent/KWh ili solarne energije koja bi mogla prosje?no iznositi 12,5 centi/KWh.

Tako?er se predvi?a da ?e do 2015. godine instalirana snaga geotermalne energije porasti za 89%, odnosno instalirana snaga bi sa 12 GW, koliko je iznosila 2009. godine trebala porasti na skoro 21 GW do 2015.

Instalirana snaga geotermalnih elektrana u svijetu
izvor: www.greenchipstocks.com

Kada bi se instalirana snaga sagledala prema kontinentima udjeli izgledaju ovako: Azija 47,6%, Sjeverna Amerika 42,3%, Europa 10%, a Juna Amerika 0,10%.

Geotermalna energija iskoritava se u preko 20 zemalja u svijetu, a predvi?anja su da ?e Island, koji planira u potpunosti izbaciti fosilna goriva, imati najve?u proizvodnju, a slijedit ?e ga Indonezija (3.200 MW do 2015.), Filipini (3.246MW do 2015.) i Meksiko (1.481 MW do 2015.).Index članka
Zna?aj i vizija geotermalne energije u budu?nosti
#2
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?