Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

E-mail
Autor Ivana Aleri?   

 

  • UPOTREBA GEOTERMALNE ENERGIJE I UTJECAJ NA OKOLIŠ

Karakteristika korištenja obnovljivih izvora energije, pa tako i geotermalne energije jest ograni?enost na podru?je koje je bogato odre?enim energentom tako da je i utjecaj na okoliš prvenstveno lokalnog zna?aja. Utjecaj geotermalnih elektrana na okoliš o?ituje se upotrebom relativno velikih površina zemljišta, pojavom slijeganja terena, emisijom plinova i otpadnih voda te emisijom topline u buke. Intenzitet tih djelovanja ovisi o nizu faktora, kao što su geološko-strukturne i hidrogeološke zna?ajke ležišta, fizi?ko-kemijska obilježja geotermalnog fluida u ležištu, tehni?ko-tehnološke karakteristike postrojenja te ekološke odlike i kvaliteta promatranog podru?ja.

  • GEOTERMALNA ENERGIJA U HRVATSKOJ

U Hrvatskoj postoji tradicija iskorištavanja geotermalne energije iz prirodnih izvora u medicinske svrhe i za kupanje. Brojne toplice koriste upravo geotermalnu energiju (Varaždinske, Daruvarske, Stubi?ke toplice, Lipik, Topusko itd.). Proizvodnja geotermalne vode za navedene toplice prije se vršila kroz prirodne izvore, dok se danas uz prirodni protok koristi geotermalna voda iz plitkih bušotina. Ukupno postoji 28 nalazišta, od kojih je 18 u upotrebi.

INA-Naftaplin je 70-ih godina prošlog stolje?a zapo?ela s istraživanjem rezervi nafte i plina na poljima u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Me?utim, istražne bušotine pokazale su postojanje izvora tople vode. Najviše istražena ležišta, a ujedno i ležišta s najvišom temperaturom geotermalnog fluida su ležište u blizini Koprivnice (Kutnjak-Lunjkovec) i Bjelovara (velika Ciglena).

Geotermalni izvori u Hrvatskoj
Geotermalna nalazišta u Hrvatskoj

Geotermalna energija iz srednje temperaturnih ležišta može se iskorištavati za grijanje prostora, u razli?itim tehnološkim procesima te za proizvodnju elektri?ne energije binarnim ciklusom.

Tags:     geotermalna energija      energetika      iskorištavanje      potencijali


Index ÄŤlanka
Iskorištavanje geotermalne energije u energetici
Vrste geotermalnih ležišta
Na?ini primjene geotermalne energije
Upotreba geotermalne energije i utjecaj na okoliš - Geotermalna energija u Hrvatskoj
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?