Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

E-mail
Autor Ivana Aleri?   

 

  • NA?INI PRIMJENE GEOTERMALNE ENERGIJE

Geotermalna energija se može koristiti izravno (kao toplinska energija) ili za proizvodnju elektri?ne energije.

Proizvodnja elektri?ne energije je najvažniji na?in iskorištavanja visoko temperaturnih geotermalnih izvora. Elektrane mogu imati vrlo malu instaliranu snagu od samo približno 100 kW, dok se uobi?ajeno kre?u u rasponu od 1 - 5 MW, ali postoje i jedinice od 100 MW.

Geotermalne elektrane ve?inom su elektrane baznog tipa što zna?i da su u pogonu 8.760 sati godišnje (24 h x 365 dana). Ve?ina projekata geotermalnih elektrana kombiniraju proizvodnju elektri?ne energije i izravnu primjenu topline u neke druge svrhe, kako bi se poboljšala ekonomi?nost projekta, ali i iskoristivost elektrane.

Geotermalna energija
izvor: www.hrote.hr

Korištenjem geotermalne energije za grijanje prostora smanjuje se potrošnja konvencionalnih energenata (pr. fosilnih goriva) što zapravo ostavlja pozitivan utjecaj na okoliš. U nekim podru?jima (primjerice Island), geotermalne vode su visokog stupnja ?isto?e te se izravno utiskuju u sustav daljinskog grijanja i transportiraju na udaljenosti i do 40 km. U posljednje vrijeme sve se više koriste i geotermalne toplinske crpke koje zimi služe za grijanje prostora, ljeti za hla?enje, a tijekom cijele godine za pripremu tople sanitarne vode.Index ÄŤlanka
Iskorištavanje geotermalne energije u energetici
Vrste geotermalnih ležišta
Na?ini primjene geotermalne energije
Upotreba geotermalne energije i utjecaj na okoliš - Geotermalna energija u Hrvatskoj
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?