Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

E-mail
Autor Ivana Aleri?   

Na samom po?etku nastanka Zemlje sve kopnene mase su bile spojene u jedan gigantski kontinent nazvan Pangaea, nakon ?ijeg je raspada Zemljina kora po?ela poprimati dananji oblik. Kontinenti su dio kore i u neprestanom su gibanju.

Više...
 
Na?ini pretvorbe geotermalne energije u elektri?nu energiju E-mail
Autor Ivana Aleri?   

U poglavlju Iskoritavanje geotermalne energije u energetici bilo je ve? rije?i o vrstama geotermalnih leita. Upravo o vrsti leita ovisi izbor tehnologije za proizvodnju elektri?ne energije. Temperatura geotermalnog fluida osnovna je odrednica. U tablici su prikazane osnovne tehnologije, ovisno o temperaturi leita:

Više...
 
E-mail
Autor Iva Zelenko   

Povijest geotermalne energije see u davnu prolost kada su jo anti?ki narodi geotermalne izvore koristili za kupanje i grijanje, te u medicinske svrhe.

Više...
 
Zna?aj i vizija geotermalne energije u budu?nosti E-mail
Autor Iva Zelenko   

Geotermalna energija privla?i sve ve?u pozornost u energetskom smislu, ne samo zbog financijskih poticaja, ve? i stoga to je pouzdan obnovljivi izvor energije koji ne emitira CO2. Velika prednost geotermalne energije u odnosu na druge obnovljive izvore je i ?injenica da geotermalne elektrane proizvode elektri?nu energiju 24 sata na dan, sedam dana u tjednu bez obzira na vremenske uvjete, a trokovi ulaganja u geotermalnu enegiju relativno su manji od trokova ulaganja u druge obnovljive izvore, za to se o?ekuje da ?e tako ostati jo sljede?ih nekoliko desetlje?a.

Više...
 


Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?