Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

Zna?aj i vizija energije vodotoka u budu?nosti E-mail
Autor Leo Jerki?   

Energija vodotoka (tj. rijeka – ili hidroenergija) je obnovljivi izvor energije koji ne zaga?uje okoliš i ne ispušta štetne plinove u atmosferu. Nesre?e, od kojih su najteže pucanje brane se uglavnom ne dešavaju i predstavljaju mali rizik zbog stalnih pregleda i održavanja. Glavni rizik uslijed izgradnje hidroelektrane je utjecaj na lokalni ekološki balans, posebno nizvodno od brane. Taj rizik je posebno prisutan kod velikih hidroelektrana, no strogi uvjeti zaštite okoliša i te rizike pokušavaju svesti na najmanju mogu?u mjeru.

Procjenjuje se da ?e do 2020. godišnja potrošnja elektri?ne energije u svijetu iznositi 22 000 TWh. Dio te potrošnje u budu?nosti ?e pokriti i hidroelektrane, koje su od svih obnovljivih izvora energije najrazvijenije i koje trenutno ?ine uvjerljivo najve?i udio u proizvodnji iz svih obnovljivih izvora energije.

Udio obnovljivih izvora energije 2008

U Svijetu je trenuta?no instalirano oko 15 TW elektrana, a velika ve?ina energije se proizvodi iz nafte, ugljena i prirodnog plina, kao što se i vidi na slici. Hidroelektrane (velike i male) imaju instaliranih oko 950 GW snage, što je puno više od bilo kojeg drugog obnovljivog izvora energije.

Ukupni tehni?ki potencijal energije vode iznosi oko 14 370 TWh/godišnje, od ?ega je ekonomski danas isplativo oko 8000 TWh/godišnje, a izgra?ena je otpilike tre?ina potencijala. Uvjerljivo najve?i neiskorišteni potencijal se nalazi u nerazvijenim podru?jima kao što su Afrika i dio Latinske Amerike i Azije, tako da bi te zemlje mogle iskoristiti taj potencijal pri prijelazu i na druge obnovljive izvore koji ?e s vremenom postati dostupni i siromašnijim zemljama.Index ÄŤlanka
Zna?aj i vizija energije vodotoka u budu?nosti
Novi potencijali
U Hrvatskoj
Reverzibilne HE
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?