Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

E-mail
Autor Leo Jerki?   

 

Hidroelektrana Itaipu
Slika 3: Hidroelektrana Itaipu (izvor: ga.water.usgs.gov)

Najve?a hidroelektrana na svijetu je dugo vremena bila hidroelektrana Itaipu koju su zajedni?ki izgradili Brazil i Paragvaj, a ?ija je ukupna snaga 14 000 MW. Sada je najve?a hidroelektrana u Kini. Zove se Three Gorges Dam (Brana tri klanca) i trenuta?no joj je snaga 18 300 MW, a kada bude dovršena ?e imati snagu od ?ak 22 500 MW. Unato? tome ukupna proizvodnja elektri?ne energije iz te hidroelektrane ?e biti manja od Itaipua.

U top 10 najve?ih hidroelektrana na svijetu se još nalaze jedna iz Kine, dvije iz Kanade, jedna iz SAD-a, još jedna iz Brazila i dvije iz Rusije koje su i najve?e u Europi sa snagom od 6 000 MW.

Jedna od prednosti energije vode je što izgradnjom brana nastaju jezera koja se mogu iskoristiti u razli?ite rekreacijske svrhe kao što su pecanje, skijanje na vodi, kupanje, rafting i sli?no. Druga prednost je što mogu pomo?i u reguliranju toka rijeka, ?ime se mogu smanjiti neželjeni doga?aji kao što su poplave. Mana hidroelektrana (pogotovo velikih) je da mijenjaju tok vode, zauzimaju veliki prostor sa svojim akumulacijama, te time mijenjaju sliku prirodnog okoliša.

U Hrvatskoj su trenuta?no u pogonu 23 ve?e  hidroelektrane:

  • HE na rijeci Dravi : HE Varaždin (2 x 43 MW), HE ?akovec (2 x 40,3 MW), HE Dubrava (2 x 37,5 MW),
  • HE u slivu rijeke Kupe: HE Ozalj (3 x 1,34 + 2 x 1,3 MW), HE Gojak (3 x 16,8 MW), HE Zeleni Vir (2 x 0,9 MW)
  • HE u slivu rijeka Lo?varke i Li?anke: HE Vinodol (3 x 28 MW), CHE Fužine (1 x 4,9 MW) i CHE Lepenica (1 x 1,14 MW),
  • HE na rijeci Rje?ini: HE Rijeka (2 x 19,28 MW)
  • HE u slivu rijeka Like i Gacke: HE Senj (3 x 72,5 MW) i HE Sklope (1 x 23,5 MW),
  • HE na rijeci Zrmanji: RHE Velebit (2 x 140/125 MW),
  • HE na rijeci Krki: HE Golubi? (2 x 2,75 MW), HE Miljacka (3 x 6,7 + 1 x 4 MW), HE Jaruga (2 x 2,94 MW)
  • HE na rijeci Cetini: HE Peru?a (2 x 21,3 MW), HE Orlovac (3 x 79 MW), HE ?ale (2 x 20,4 MW), HE Zaku?ac (2 x 110,5 + 2 x 138,3 MW)  i HE Kraljevac (2 x 20,8 + 1 x 12,8 + 1 x 4,8 MW), i
  • HE na slivu rijeke Trebišnjice: HE Dubrovnik (2 x 108,2 MW) i HE Zavrelje (1 x 1,9 MW).

Hidroelektrane u RH
Slika 4: Pregled hidroelektrana u Hrvatskoj (izvor: www.fer.hr)

Tako?er je izgra?eno HE Leš?e (42,3 MW), a planiraju se još HE Podsused, HE Kosinj, HE Novo Virje i HE Ombla. Ukupna snag svih instaliranih HE na teritoriju Republike Hrvatske je 2063,3 MW.

U Hrvatskoj je instalirano još nekoliko malih hidroeletrana, a postoje planovi za ve?i broj novih malih hidroelektrana koje ko?i jako duga i komplicirana procedura za dobijanje potrebnih dozvola tako da nijedna nije blizu po?etka gradnje.

Tags:     energija vodotoka      iskorištavanje      energetika      hidroelektrane


Index ÄŤlanka
Iskorištavanje energije vodotoka u energetici
strana 2
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?