Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

Moderni na?ini pretvorbe energije Sunca u elektri?nu energiju - fotonapon E-mail
Autor Iva Su?i?   

U osnovi, postoje dva principa iskoritavanja Sun?evog zra?enja, pretvaranje solarne energije u toplinsku te direktno pretvaranje u elektri?nu energiju putem fotonaponskih ?elija.

Više...
 
E-mail
Autor Iva Su?i?   

Da bismo mogli govoriti o Sun?evoj energiji, najprije moramo spomenuti da je Sunce sredinja zvijezda Sun?evog sustava, sustava u kojem se mi (planet Zemlja) nalazimo. Ono ima oblik velike uarene kugle koje se sastoji od smjese plinova te u svom kemijskom sastavu sadri preteno vodik i helij, a od ostalih elemenata u njemu se nalaze kisik, ugljik, eljezo, neon, duik, silicij, magnezij i sumpor.

Više...
 
E-mail
Autor Iva Zelenko   

Postoje dva na?ina pretvorbe energije Sunca u elektri?nu energiju: direktna pretvorba, kod koje se solarna energija pretvara u elektri?nu putem fotonaponskih ?elija, te indirektna pretvorba, kod koje se koriste zrcala kako bi se stvorila koncentrirana toplinska solarna energija koja se dalje pretvara u elektri?nu energiju putem klasi?nog sustava s parnim turbinama.

Više...
 
Zna?aj i vizija energije Sunca u budu?nosti E-mail
Autor Iva Zelenko   

Iskoritavanje energije Sunca ve? nekoliko godina biljei konstantan rast u gotovo cijelom svijetu, te po?inje dobivati vanu ulogu u elektroenergetskom miksu u ve?ini zemalja. Tehnologije fotonaponskih ?elija i koncentrirane Sun?eve energije ubrzano se razvijaju, a ulaganja investitora postaju sve ve?a. Za ve?inu zemalja najve?e ko?nice za ve?e iskoritavanje energije Sunca predstavljaju zamreno zakonodavstvo i nedovoljni poticaji od strane vlada.

Više...
 


Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?