Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

Ovo sve morate znati - bioplin - Ovaj dio obvezno pro?itajte - #5 E-mail
Autor Ljudevit Emi?   
Nedjelja, 24 Travanj 2011 13:57

 

OVAJ DIO OBVEZNO PRO?ITAJTE

VRLO VRLO VRLO važni podaci za pripremu sirovine. Organski otpad (životinjski, ljudski, biljni) ulazi u digestor pomiješan sa vodom. Preporu?ljivo je koristiti filtriranu vodu iz lagune za filtraciju da vam sa AD ne pretvori u velikog potroša?a vode.

Koliko sirovine (izmet, bilje i voda) u koju veli?inu digestora.

Svježi biljni i životinjski otpad ve? sadrži neku koli?inu vode.

Tako je na primjer svježi svinjski izmet trostruko teži nego osušen.

Razli?iti otpad sadržava razli?ite postotke vlage.

Gove?i sadržava više vlage nego svinjski.

Izmet peradi manje od svinjskoga, itd.

  • PONOVNO: odnos, kruta tvar/voda = kruta tvar 8 - 10 % / voda 92 - 90 %.
  • Digestor mora jesti u obrocima koji garantiraju zadržavanje sirovine u njemu kroz 40 dana.
  • Zna?i, "ukupni dnevni obrok" mora biti 1/40 zapremine digestora.
  • Za svinje to zna?i otprilike 10kg vlažnog izmeta dnevno+25 lit vode / 1 m3 digestora.
  • Za orijentaciju: 1 - 1,5 dio vode : 1 dio svinjskoga izmeta.
  • Ako mjerite težinu izmeta i vode posudama, ne zaboravite odbiti težinu posude.
  • Apsolutno je preporu?ljivo dnevni obrok podijeliti na nekoliko i dodavati u jednolikim vremenskim razmacima. AD se ne voli prežderati.
  • Ne pove?avati koli?inu (barem ne dugoro?no) iznad kapaciteta digestora.

Kako stojimo sa svinjama i digestorom?

Tablica miješanja – svinje

Digestor

Zadržavanje

x

Krutina / teku?ina * - Dnevni obrok

Dana

x

 

1

40

x

10 kg izmeta

+

15 kg teku?ine = 25 litara

2

40

x

20 kg izmeta

+

30 kg teku?ine =50 litara

3

40

x

30 kg izmeta

+

45 kg teku?ine =75 litara

5

40

x

50 kg izmeta

+

75 kg teku?ine =125 litara

10

40

x

100 kg izmeta

+

150 kg teku?ine =250 litara

20

40

x

200 kg izmeta

+

300 kg teku?ine =500 litara

30

40

x

300 kg izmeta

+

450 kg teku?ine =750 litara

40

40

x

400 kg izmeta

+

600 kg teku?ine =1,000 litara

50

40

x

500 kg izmeta

+

750 kg teku?ine =1,250 litara

60

40

x

600 kg izmeta

+

900 kg teku?ine =1,500

litara

 

Upotrebljavati ?istu ili filtriranu vodu iz digestora. Vrijedi za sve sirovine.

Pri korištenju bilja potrebno je pove?avati koli?inu teku?ine. Osnovno je pravilo: ŠTO NEKA TVAR SADRŽAVA MANJE VODE, TO JE VIŠE TREBA DODATI. Sirovina pri ulazu u digestor mora imati izgled "tankog" vodenog mulja. Koliko je sirovine ušlo u digestor, toliko efluenta mora i iza?i.

Da se uzgajiva? krava ne osjeti ošte?enim, evo i te ra?unice. Svaka od vaših 25 kvalitetnih muznih krava, a vaše su naravno takve, dnevno u prosjeku izbaci 9 kg izmeta, a pošto izmet krave sadrži ve?i postotak vode, razrije?ujemo ga u odnosu 1 : 1. Zna?i, ra?unica vam je:

25 kravica x 9 kg izmeta = 225 kg izmeta + 225 litara vode = 450 litara sirovine za digestor.

Pomo?u te ra?unice možete orijentaciono izra?unati i potrebnu zapreminu vašeg AD-a. Kako je ciljano zadržavanje (retencija) sirovine u AD-u 40 dana, to onu dobivenu vrijednost od 450 pomnožite s 40 dana i vaš AD ?e biti mrcina od 18 m3. Zaokružite na barem 20 m3.

Dnevna koli?ina izmeta glavne vrste

Vrsta

Težina vrste/kg

Koli?ina/kg

Ovca

45

1,80

Mlije?na krava

450

36

Govedo

450

27

Svinja

90

4,5

Konj

450

20,5

Kokoš

2

0,90

Približne prosje?ne koli?ine suhe tvari

u nekim sirovinama (svježa)

biljni otpad, op?enito

75%

trava

30-80%

morsko bilje

33%

pile?i izmet

35%

pile?i izmet star 1 dan

90%

svinjski izmet

14%

ljudski izmet

27%

novinski papir

93%

 Index ÄŤlanka
Ovo sve morate znati - bioplin
Postrojenja za anaerobnu digestiju - #2
Teorija i praksa digestije - #3
Sastav, priprema sirovine za digestor, i na?in punjenja digestora - #4
Ovaj dio obvezno pro?itajte - #5
Bomeometar - #6
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?