Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

Ovo sve morate znati - bioplin - Postrojenja za anaerobnu digestiju - #2 E-mail
Autor Ljudevit Emi?   
Nedjelja, 24 Travanj 2011 13:57

 

Postrojenja za anaerobnu digestiju

Digestore se po veli?ini može podijeliti na:

Mali digestori od 2 do 30 m3 - ugra?ena plivaju?a plinosprema, i skromna dodatna oprema.

Srednji digestori od 30 do 80 m3 - miješanje sadržaja, odvojena plinosprema, grija?i, i ostala ?uda tehnike. Prednost je u tome da se ure?aji mogu dodavati postepeno, kako se proširuje uporaba plina.

Veliki digestori preko 80 m3 - obvezna uporaba pomo?nih ure?aja, osposobljeno osoblje, velika investicija.

Prije odluke o izgradnji digestora trebate si postaviti slijede?a pitanja.

  • Dobivanje energije? I da i ne.
  • Osnovni proizvod je visokokvalitetno gnojivo.
  • Ima li gnojivo nedostatke? Ono je teku?e, te je potrebno cije?enje i sušenje (preporu?ljivo ocjednu vodu vra?ati u proces), ili je potrebna cisterna za distribuciju po polju.
  • Što s plinom? Grijanje, struja.
  • Imam li dovoljno stoke? Ako imate nekoliko grla stoke, ne ra?unajte na proizvodnju struje. Tada igra opcija sakupljanja plina nekoliko dana. Tu igrajte na dobit kvalitetnog gnojiva, pove?ane higijene.

 

Što se dobiva izgradnjom anaerobnog digestora?

Humus: Pri organskoj gnojidbi oboga?uje hranjivim tvarima površinski sloj i ?uva ga. U površinskom sloju raste bilje. Umjetna gnojiva ne sudjeluju u njegovoj zaštiti, nego nažalost, doprinose njegovoj eroziji i zaga?enju. Vrijednost gnojiva koje se dobije iz digestora je neusporedivo ve?a od umjetnih gnojiva.

Metan: Ovisno o sirovini i uvjetima digestije AD razvija izme?u 50 i 70% metana u bioplinu, idealnog za korištenje u ruralnim prostorima kao pogon stacionarnih motora, proizvodnju struje, grijanje, osvjetljenje i.t.d.

Razli?ite sirovine proizvode i razli?ite postotke metana u bioplinu

Perad

60 %

Svinje

67%

Otpad iz doma?instva

55%

Slama

59%

Svježa trava

70%

Liš?e suho kompostirano

58%

Kuhinjski otpad

50%

Goveda (preživa?i)

65%

 

Sumporovodik: Nekoliko postotaka. Dobro ga je odvajati radi mirisa koji se pojavljuje pri izgaranju, a i šteti motorima s unutarnjim izgaranjem. U velikim sistemima se odvaja kao elementarni sumpor.

Uglji?ni dioksid: Odvajati ako se želi pove?ati kalorijska vrijednost plina, ili upuštati direktno u staklenike, proizvoditi suhi led.

Higijena: Kako je sva sirovina u kontroliranim uvjetima, onemogu?ena je pojava glodavaca i zaga?ivanje zemlje amonijakom.Index ÄŤlanka
Ovo sve morate znati - bioplin
Postrojenja za anaerobnu digestiju - #2
Teorija i praksa digestije - #3
Sastav, priprema sirovine za digestor, i na?in punjenja digestora - #4
Ovaj dio obvezno pro?itajte - #5
Bomeometar - #6
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?