Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

Ovo sve morate znati - bioplin E-mail
Autor Ljudevit Emi?   
Nedjelja, 24 Travanj 2011 13:57

Bez povijesti i jo pone?ega, ne moe.

Povijest anaerobne digestije

Neki zapisi pokazuju da se proizvod anaerobne digestije organske materije "BIOPLIN", koristio jo u Asiriji u 10. st. prije n. e., i u Perziji u 16. st. prije n. e. Jan Baptista van Helmont je jo u 17. st. prvi ustvrdio i dokumentirao da se BIOPLIN moe dobiti prilikom procesa raspadanja organske materije. Alessandro Volta je 1776. utvrdio odnos izme?u koli?ine raspadnute materije i koli?ine BIOPLINA. Kona?no 1808. Humphry Davy utvr?uje potrebu anaerobnog raspadanja organske materije za dobivanje BIOPLINA. Prvo dokumentirano postrojenje za proizvodnju BIOPLINA izgra?eno je u koloniji leproznih bolesnika u Bombaju, Indija 1859. godine. Istraivanja na usavravanju procesa AD (anaerobna digestija) se nastavljaju i godine 1895. u Exeteru Engleska, pale se prve plinske svjetiljke koje koriste BIOPLIN.Buswell i drugi tokom 1930. istrauju anaerobne organizme i uvjete u kojima oni razvijaju BIOPLIN.Anaerobna digestija je moda najprihvatljivija za gospodarstva koja proizvode velike koli?ine otpadne organske mase. Danas, irom svijeta postoji na desetke milijuna AD koji rade s ve?im ili manjim uspjehom, ovisno o vrsti i uvjetima rada AD-a.

Više...
 
Uvod u dobivanje bioplina E-mail
Autor Ljudevit Emi?   
Subota, 16 Travanj 2011 22:23

Energija bioplina bit ?e predstavljena kroz seriju ?lanaka koji sadre i "uradi sam" uputstva za proizvodnju istoga putem procesa anaerobne digestije.

Nekoliko rije?i na samom po?etku:

elim vas upozoriti da osnovna svrha anaerobnih digestora nije proizvodnja plina, nego proizvodnja kvalitetnog humusa, i pove?ana zatita okolia. Prvi dokumentirani AD nije bez veze sagra?en u koloniji leproznih bolesnika. Proces anaerobne digestije ubija 98-99% patogenih bakterija.Plin je sporedan proizvod!

Više...
 


Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?