Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

10 stvari koje trebate znati o energetici - Stranica 2 E-mail
Autor Diana Me?imorec   
Srijeda, 17 Kolovoz 2011 14:45

 

5. Elektrane imaju razli?ita svojstva.

Elektri?na energija proizvodi se u elektranama. Postoje razni tipovi elektrana, a ugrubo ih možemo podijeliti na termoelektrane, hidroelektrane, nuklearne elektrane, vjetroelektrane, solarne elektrane i ostale tehnologije.

Termoelektrane koriste energiju nekog goriva kao što su ugljen, nafta, plin ili biomasa za proizvodnju elektri?ne energije. Naj?eš?i proces u termoelektranama je klasi?no sagorijevanje goriva i parni ciklus. Termoelektrane se mogu izvesti i kao kogeneracijske elektrane, gdje se istovremeno proizvode elektri?na i toplinska energija. Primjer takvih elektrana su termoelektrana-toplana (TE-TO) i elektrana-toplana (EL-TO) u Zagrebu.

Nuklearne elektrane su zapravo podvrsta termoelektrana, koje kao gorivo za proizvodnju elektri?ne energije koriste oboga?eni uran. Kada kažemo oboga?eni, u slu?aju npr. NE Krško, to zna?i da je udio radioaktivnog urana u oko 5%, za razliku od prirodnih 1-2%. Osim iznimno kompliciranog reaktora i reaktorske zgrade, što možemo smatrati ekvivalentom kotla i ložišta kod termoelektrane na ugljen, ostatak nuklearne elektrane ne razlikuje se od bilo koje druge termoelektrane.

Hidroelektrane koriste energiju vode za proizvodnju elektri?ne energije. U principu postoje dva osnovna tipa hidroelektrana – akumulacijske i proto?ne. Akumulacijske hidroelektrane imaju branu i akumulacijsko jezero iz koje se prema potrebi propušta voda iz koje se proizvodi elektri?na energija. Proto?ne hidroelektrane nemaju akumulacijsko jezero i ovise isklju?ivo o trenutnom toku vode.

Vjetroelektrane su u osnovi sli?ne proto?nim hidroelektranama. One koriste energiju vjetra koju onda pretvaraju u elektri?nu energiju. Sli?no kao i proto?na hidroelektrana, i vjetroelektrana radi kada ima resursa, odnosno kad vjetar puše. Ovisno o brzini vjetra koja puše, mijenja se i proizvodnja elektri?ne energije.

Solarne elektrane tako?er mogu biti vrlo razli?ite. Neke solarne elektrane prakti?no možemo nazvati i termoelektranama, jer tako?er koriste parni ciklus, jedino što ne sagorijevaju gorivo, nego za zagrijavanje medija koriste zrcala koja fokusiraju energiju u jedan receptor. Solarne elektrane koje se koriste na krovovima ipak su druga?ije. Takve se elektrane zovu solarne fotonaponske elektrane, jer se u njima elektri?na energija dobiva izravno iz energije Sunca (svjetlosti) pomo?u fotoelektri?nog efekta koji se odvija unutar materijala samih fotonaponskih ?elija.

Ostale tehnologije obuhva?aju primjerice geotermalne elektrane, elektrane na plimu i oseku, elektrane na valove, osmozu i sli?no. Takve elektrane još uvijek zauzimaju vrlo marginalnu ulogu u svjetskoj proizvodnji elektri?ne energije.

 

6. Fotonaponske elektrane su zasad jedini „novi“ na?in proizvodnje elektri?ne energije.

Svi tipovi elektrana temelje se na jednostavnom principu. Ako uspijete natjerati turbinu da se vrti, iz nje možete proizvesti elektri?nu energiju, neovisno o tome koristite li za to vodenu paru (termoelektrane, nuklearne elektrane), vodu (hidroelektrane) ili vjetar (vjetroelektrane). Fotonaponska tehnologija prakti?no je jedina tehnologija u komercijalnoj upotrebi koja ne koristi taj princip. Korištenjem prave kombinacije materijala mogu?e je izravno iz energije Sunca (svjetlosti) proizvesti elektri?nu energiju. Fotonaponska tehnologija temelji se na fotoelektri?nom efektu koji je prvi primijetio Heinrich Hertz, a objasnio Albert Einstein, za što je dobio i Nobelovu nagradu (*zanimljivo je da Einstein nije dobio Nobelovu nagradu za teoriju relativnosti, nego baš za objašnjenje fotoelektri?nog efekta).

 Index ÄŤlanka
10 stvari koje trebate znati o energetici
Stranica 2
Stranica 3
Sve stranice
 
Komentari (4)
MARA
4ÄŚetvrtak, 27 VeljaÄŤa 2014 13:42
MARA GRABOVAC
MOLIM VAS ODGOVRITE NA OVO PITANJE KOJE SE ENERGIJE PROIZVODE OD ELEKTRI?NE
Odgovor kj:
3Petak, 19 Listopad 2012 09:56
E J
Kako je kolegica i navela, ne pohranjuje se izravno elektri?na energija, nego se pohrana vrši u obliku kemijske (baterije), potencijalne (voda, zrak) i drugih oblika energije iz kojih se onda proizvodi elektri?ne po potrebi.

lp,
Edo
kj
2Petak, 19 Listopad 2012 09:33
mexicanino
zanimljivo kako tehnologija za pohranu elektri?ne energije "ne postoji", a pove?anje udjela obnovljivih izvora en. u proizvodnji elektri?ne en. ovisi o toj tehnologiji.

bravo za portal obnovljivi.com!
energetika.
1Petak, 19 Listopad 2012 04:22
joe
u Americi bi onog ko je ovo napisao prozvali "Smart Ass"

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?