Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

10 stvari koje trebate znati o energetici E-mail
Autor Diana Me?imorec   
Srijeda, 17 Kolovoz 2011 14:45

Sezona kiselih krastavaca odnosi se i na energetiku, pa u ove tople ljetne dane donosimo naš izbor  deset stvari koje bi svaki informirani gra?anin trebao znati o energetici. Ako ste energetski stru?njak, slobodno izbjegnite ovaj ?lanak.

obnovljivi.com

1. Struja nije elektri?na energija.

Dobili ste ra?un za „struju“? ?itali ste u novinama da „struja“ poskupljuje? Ili da vaš susjed proizvodi „struju“ iz solarnih panela? Rije? „struja“ toliko se ?esto i uporno koristi u medijima da velika ve?ina ljudi ne zna da njihove perilice rublja ili televizore zapravo pogoni elektri?na energija, a ne struja. Elektri?na struja je pojam koji ozna?ava tok elektri?nog naboja, kojeg naj?eš?e prenose elektroni. Struju „pokre?e“ elektri?ni napon. Elektri?na struja može biti istosmjerna ili izmjeni?na i mjeri se u amperima. Elektri?nu energiju pojednostavljeno možemo objasniti kao umnožak (efektivnih vrijednosti) jakosti struje i napona te vremena (energija=napon x struja x vrijeme). Elektri?na energija se izražava u kilovatsatima (kWh). Ipak, nemojte „struju“ potpuno izbaciti iz rje?nika – „stresla ga je struja“ je još uvijek to?an izraz.

 

2. Trošimo kilovatsate, a ne kilovate.

Kada kupujemo neki ure?aj, npr. sušilo za kosu, na njemu obi?no piše kolike je snage. Snaga se pojednostavljeno može izra?unati kao umnožak jakosti struje i napona i izražava se u vatima (W) ili kilovatima (1kW = 1000W). Snagu od 1 vata proizvodi struja jakosti 1 ampera, ako je ostvarena uz pomo? napona od 1 volta. Veza izme?u snage i energije je vrlo jednostavna: energija = snaga x vrijeme. Ili konkretno, ako sušilo za kosu ima snagu 1200W, odnosno 1.2 kW to zna?i da ?emo ako sušimo kosu sat vremena potrošiti 1.2 kilovatsata (kWh).

 

3. Elektri?nu energiju nemogu?e je spremiti.

„Kako je nemogu?e pospremiti elektri?nu energiju? Pa imamo baterije!“ Ne baš. U baterijama se nalaze kemijske tvari koje se aktiviraju kad na njih priklju?imo trošilo. Zna?i, radi se o kemijskoj energiji koja se pretvara u elektri?nu. Kad odspojimo trošilo ili iskoristimo svu pohranjenu kemijsku energiju, elektri?ne energije nema. Cijela se energetika zapravo temelji na ovom svojstvu elektri?ne energije – nemogu?nosti njezinog spremanja.

 

4. Proizvodnja i potrošnja elektri?ne energije moraju uvijek biti uravnoteženi.

U prošloj smo to?ki utvrdili da je elektri?nu energiju nemogu?e spremiti. Zato, da bismo ju mogli koristiti, moramo ju stalno iznova proizvoditi. Proizvodnja elektri?ne energije u elektranama u svakom trenutku mora biti jednaka potrošnji elektri?ne energije koji troše svi korisnici priklju?eni na elektroenergetski sustav. Zna?i, kada upalite perilicu rublja ili pe?nicu, u istom trenutku neka od elektrana mora reagirati kako bi proizvela elektri?nu energiju koju ?ete potrošiti tijekom pranja rublja ili pe?enja kola?a. Sre?om, postoje ljudi koji rade 24 sata dnevno kako bi osigurali nesmetanu opskrbu elektri?nom energijom i koji brinu da se elektrane pale, gase, podižu i smanjuju snagu ili da se elektri?na energija uveze iz inozemstva, a sve prema trenutnim potrebama potroša?a. Sve te aktivnosti nazivamo vo?enjem sustava, a glavni centar za vo?enje sustava za Hrvatsku nalazi se u Vukovarskoj ulici u Zagrebu.

 Index ÄŤlanka
10 stvari koje trebate znati o energetici
Stranica 2
Stranica 3
Sve stranice
 
Komentari (4)
MARA
4ÄŚetvrtak, 27 VeljaÄŤa 2014 13:42
MARA GRABOVAC
MOLIM VAS ODGOVRITE NA OVO PITANJE KOJE SE ENERGIJE PROIZVODE OD ELEKTRI?NE
Odgovor kj:
3Petak, 19 Listopad 2012 09:56
E J
Kako je kolegica i navela, ne pohranjuje se izravno elektri?na energija, nego se pohrana vrši u obliku kemijske (baterije), potencijalne (voda, zrak) i drugih oblika energije iz kojih se onda proizvodi elektri?ne po potrebi.

lp,
Edo
kj
2Petak, 19 Listopad 2012 09:33
mexicanino
zanimljivo kako tehnologija za pohranu elektri?ne energije "ne postoji", a pove?anje udjela obnovljivih izvora en. u proizvodnji elektri?ne en. ovisi o toj tehnologiji.

bravo za portal obnovljivi.com!
energetika.
1Petak, 19 Listopad 2012 04:22
joe
u Americi bi onog ko je ovo napisao prozvali "Smart Ass"

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?