Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 08 Lipanj 2011 23:53

Sustav za razmjenu emisija (ETS) Europske Unije je najve?a svjetska shema kojom se želi trgovati sa dozvolama emisija stakleni?kih plinova.

Ona je pokrenuta 2005., a pokriva nekih 11.000 elektrana i industrijskih postrojenja u 30 zemalja, koje zajedno pokrivaju skoro 50% europskih emisija CO2.

Plafon u ukupnim emisijama unutar sheme je zadan, i dozvole se izdaju kompanijama reguliranim po toj shemi. Kompanije moraju mjertiti i izvještavati o svojim emisijama CO2 te davati jednu dozvolu za svaku tonu koju ispuste. Kompanije mogu i trgovati sa svojim dozvolama, pri ?emu dobivaju poticaj za smanjenje svojih emisija.

Trenuta?ni plafon je tako postavljen da pada 1,74% godišnje kako bi do 2020. ukupni pad emisija bio 21% u odnosu na 2005. U lipnju 2011. je jedna dozvola koštala otprilike 16 eura, a godišnja vrijednost im je oko 150 milijardi dolara, što je ogromna cifra u odnosu na druge sli?ne sheme (UN-ova ima vrijednost od 1,5 milijardi dolara).

U osnovi je ETS uspio, pošto je po?eo regulirati emisije CO2, te kompanije više ne mogu slobodno one?iš?avati okoliš. CO2 ima cijenu i to utje?e na ekonomiju trošenja fosilnih goriva. Na primjer, elektrana na ugljen više one?iš?uje okoliš od plina, tako da operatori elektrana na ugljen trebaju više dopuštenja, a njihovim rastom je sve skuplje koristiti ugljen naspram plina. Time proizvo?a?i elektri?ne energije imaju dodatne troškove, pa radije izabiru elektrane na plin ili OIE, od onih na ugljen.

Ipak, teško je do?i do pravih brojki koliko je ETS u praksi djelovao, jer je potrebno procijeniti koli?inu emisija u slu?aju da implementacije ETS-a nije bilo. ETS je vjerojatno odgovaran da se tokom prvih par godina koli?ina emisija smanjila za 2,5-5% umjesto da je porasla kako se o?ekivalo, a jedna studija koja se detaljno bavila tim problemom je došla do zaklju?ka da je izme?u 2005. i 2007. ETS smanjio emisije za 120 do 300 miljuna tona, s time da se procjenjuje da je prava vrijednost bila negdje oko 210 milijuna tona.

To su ipak tek prosje?ni dobitci, pogotovo ako se gleda kontekst pove?anja uvoza iz Kine i drugih zemalja koje uvelike pove?avaju svoju potrošnju emisija, te iako ?e u tre?oj fazi od 2013. do 2020. redukcije emisija biti ve?e sama shema je bila jako kritizirana i puna problema, a jedan od ve?ih je veliki broj dozvola koje ne?e biti iskorištene iz današnje druge faze. Unato? tome Europska Unija ima cijenu CO2 i mehanizam koji djeluje u smjeru limitiranja i smanjenja klimatskih one?iš?enja, ?ime su u prednosti naspram drugih svjetskih regija.

Izvor: www.guardian.co.uk

Tags:     emisije stakleni?kih plinova      co2      europska unija      dozvole
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?