Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Da li ?e distribuirani solar bankrotirati elektroprivrede? E-mail
Autor Leo Jerki?   
Petak, 01 Travanj 2011 19:26

Elektroprivrede su danas u sli?noj poziciji kao tiskani mediji u 2000., previše dugova u industriji spremnoj za velike poreme?aje.

Tokom konferencije o inteligentnoj ekonomskoj infrastrukturi, Brad Tirpak, Upravlja?ki partner u investicijskom fondu Locke Partners je upozorio da su elektroprivrede u potpunosti nepripremljene za nadolaze?e poreme?aje koji ?e unijeti jeftini, distrbuirani solarni sustavi kao što su i novine bile nepripremljene za dolazak interneta u 2000.

Gosp. Tirpak je povukao slijede?e paralele:

  1. Obje grane su dugo bile percipirane kao sigurni poslovi sa pouzdanim prihodima
  2. Obje su iskoristile te „pouzdane“ prihode kako bi pove?ale dugovanja
  3. Obje su pred poreme?ajima zbog tehnologije (internet, distrbuirana proizvodnja i efikasnost) koja ima potencijal da potkopa njihove poslove

 

Što se dogodilo novinama

Novine nisu nestale, ali im se naklada smanjila zbog ?itatelja i oglasa koji su se djelomi?no prebacili na internet. Kada kompaniji optere?enoj dugom padne prihod, profit se automatski višestruko smanji, te da bi ostale solventne moraju di?i cijene.


Slika: Stanje dionica novina

Pove?anjem cijena, ponovno bi se zavrtio krug manjih prihoda, te su zbog toga mnoge novine bankrotirale. Na slici iznad se vidi da su mnoge novine koje nisu bankrotirale izgubile ve?inu svoje tržišne vrijednosti na burzi jer su sve više svojih prihoda morale iskoristiti za pla?anje duga.

Cijena fotonaponskih sustava

Gosp. Tirpak o?ekuje sli?an slu?aj i kod elektroprivreda. Kako solar postaje jeftiniji i postaje konkurentan, tako instalirana snaga sve brže raste.

Edward Fenster, Ceo SunRuna je ?ak prikazao situaciju takvom da nije potrebno smanjiti cijenu fotonaponskih panela da bi se dostigla konkurentnost solara sa konvencionalnim izvorima energije, nego je potrebno sniziti cijenu rada i smanjiti administrativnu proceduru kao što je slu?aj u Njema?koj i Japanu. Time bi cijena mogla pasti sa 5,5 dolara po vatu na 3,5 dolara po vatu ?ime bi povrat investicije bio 30 godina sa IRR-om (Internom stopom povrata) od 4%, pri  20% proizvodnji, i cijeni elektri?ne energije od 0,13 dolara po kWh. Kad se uzme u obzir inflacija, i vrlo vjerojatni pad cijene panela i drugih komponenti, IRR raste, te fotonaponski sustavi postaju još atraktivniji.

Što bi se moglo dogoditi elektroprivredama ?

Fotonaponski sustavi ?e vjeroajtno tokom idu?ih par godina postati konkurentni konvencionalnim izvorima kroz kombinaciju rasta cijena elektri?ne energije, pove?anim povratom s obzirom na veli?inu instalacije i jeftinijem trošku balansiranja sustava. Ako zbog toga po?ne pravi boom fotonaponskih instalacija ho?e li to smanjiti prihode elektroprivrede, kao što je internet u?inio novinama?

Tom Konrad misli da je analogija kriva zbog krivog poimanja prilagodljivosti distribuiranog solara i regulatornog okvira elektroprivreda. Regulatorne agencije elektroprivreda moraju osigurati potroša?ima uslugu koja nije preskupa, a u isto vrijeme investitori moraju biti spremni dati svježi kapital za potrebna ulaganja. Kada bi brzo širenje fotonapona ugrozilo solventnost elektroprivreda, regulatorne agencije bi morale poduzeti korake da održe njihovu solventnost.  Gosp. Tirpak je to shvatio, ali je pretpostavio da bi agencije samo povisile cijenu elektri?ne energije što bi polu?ilo rezultat sli?an onom koji se dogodio s novinama.Index ÄŤlanka
Da li ?e distribuirani solar bankrotirati elektroprivrede?
#2
#3
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?