Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Diana Me?imorec   
ÄŚetvrtak, 31 OĹľujak 2011 10:42

Donosimo drugi nastavak razmatranja mogu?nosti o 100% elektri?ne energije iz obnovljivih izvora u Europi do 2050. godine...

Ciljevi

(ili: kako da krenemo?)

U prošlom poglavlju smo utvrdili da Europska unija definitivno ima motivaciju za promociju obnovljivih izvora energije. Idu?i korak je postavljanje ciljeva i uvjeravanje politike. Klju?ni trenutak za ekspanziju obnovljivih izvora energije na široj skali dogodio se donošenjem Direktive o promociji korištenja obnovljivih izvora elektri?ne energije (2001/77/EC). Direktiva se temelji na tzv. White Paperu iz 1997. godine kojim je postavljen cilj da ?e se 12% ukupne potrošnje energije u 2010. godini snabdijevati iz obnovljivih izvora. Elektri?na energija pritom bi trebala zauzimati udio od 22,1% i to za tadašnje ?lanice EU – tzv. EU15. S pove?anjem EU, odnosno prijemom novih ?lanica 2004. godine, cilj je postavljen na 21% za cijelu (proširenu) EU. Direktiva je zahtijevala da svaka država ?lanica sama sebi postavi cilj za 2010. godinu, a kako bi se postiglo planiranih 21% udjela. Ve?ina država ?lanica ozbiljno je prionula poslu i stvorila okvir za poticanje proizvodnje elektri?ne energije iz obnovljivih izvora. Najuspješnijom poticajnom mjerom pokazao se sustav poticajnih tarifa, tzv. feed-in tariff system (FIT), koji je primijenjen u primjerice Njema?koj, Španjolskoj i Danskoj, europskim predvodnicima na podru?ju obnovljivih izvora. FIT sustav uveden je i u Hrvatskoj i to 2007. godine. Posljednji izvještaj o ispunjavanju Direktive 2001/77/EC (Progress Report) napravljen je 2009. godine s podacima iz 2007. godine koji je pokazao da su neke države ve? 2007. godine postigle svoje ciljeve zacrtane za 2010. godinu (Njema?ka, Ma?arska), dok su neke države pokazale razmjerno loše rezultate.

Nova Direktiva o promociji korištenja obnovljivih izvora energije 2009/28/EC usvojena je u travnju 2009. godine i ona se sada odnosi na sve oblike energije, dakle ne samo na elektri?nu energiju kao prošla direktiva. Ciljevi koje ova Direktiva postavlja su poznatih 20-20-20% do 2020., odnosno smanjenje emisija stakleni?kih plinova za 20% u odnosu na 1990., udio obnovljivih izvora energije od 20% u ukupnoj potrošnji energije i pove?anje energetske u?inkovitosti, odnosno smanjenje potrošnje energije za 20% do 2020. godine. Ciljevi su obvezuju?i, a propisan je i cijeli niz mehanizama kontrole provo?enja Direktive i penali za neispunjavanje ciljeva.

Europska unija ve? radi na stvaranju okvira za energetiku do 2050. godine nazvanog Energy Roadmap 2050. Prvi dokumenti su ve? izra?eni, a rasprava i usvajanje na tijelima EU tek predstoji.

Ukratko, Europska unija je pristupila postavljanju dugoro?nih ciljeva i planova, te uspostavila mehanizme kontrole nad njihovim izvršavanjem.

Tags:     100% obnovljivih      obnovljivi izvori energije      2050      motivacija      smanjenje CO2      uvoz goriva      energetska neovisnost      zapošljavanje
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?