Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Obnovljivi izvori nisu krivi za poskupljenje elektri?ne energije E-mail
Autor OIEH GIU   
Ponedjeljak, 07 Studeni 2016 13:06

Proizvo?a?i elektri?ne energije iz obnovljivih izvora u Hrvatskoj ve? dugi niz godina trpe medijske napade iza kojih stoje lobiji koji se zalau za gradnju termoelektrana na fosilna goriva, a u posljednje vrijeme i uvoznici struje. No najava poskupljenje elektri?ne energije zbog pove?anja naknade za obnovljive izvore sa sadanjih 3,5 lipa na 12 lipa u medijima je predstavljena kao udar na gra?ane i izazvala je salvu optubi sa svih strana. I dok politi?ari i lobisti?ke skupine pokuavaju osvojiti dodatne bodove, negativna slika o obnovljivim izvorima energije u javnosti odbija investitore i ugroava budu?nost odrivih energetskih projekata u Hrvatskoj.

Tko je doista kriv za poskupljenje elektri?ne energije?

Prologodinjom izmjenom Zakona o tritu elektri?ne energije uvedena je naknada za energetski siromanu kategoriju stanovnitva. Radi se o predizbornom obe?anju Milanovi?eve vlade koje se trebalo financirati iz dravnog prora?una i osigurati subvencije za podmirenje ra?una za struju za socijalno ugroene kategorije stanovnitva. Gra?ani ve? sada pla?anjem naknade od 3,5 lipe po kilovatsatu potroene elektri?ne energije koja se skupljala u fond Hrvatskog operatora trita energije (HROTE) financiraju dravne poticaje za obnovljive izvore energije kojima se kompenzira razlika izme?u cijene struje za potroa?e i stvarne cijene proizvedene elektri?ne energije iz obnovljivih izvora. Ipak, umjesto stvarne cijene proizvedene elektri?ne energije od 46 lipa po kilovatsatu opskrbljiva?i (HEP, Gen-I , RWE i dr.) su za otkup pla?ali iznos od 53 lipe, a razlika od sedam lipa odlazila je u fond HROTE-a na ime isplate poticaja za obnovljive izvore energije. Kako bi opskrbljiva?ima nadoknadila razlika Ministarstvo gospodarstva pod ministrom Vrdoljakom je donijelo odluku da se cijena energije ne pove?ava za tri lipe na ime naknade za socijalnu kategoriju stanovnitva, ve? da ?e se taj iznos namiri iz prora?una. Ta se situacija dodatno zakomplicirala kad su opskrbljiva?i s Ministarstvom dogovorili da ?e od po?etka 2016. godine umjesto 53 lipe pla?ati 42 lipe za otkup kilovatsata proizvedene struje, to jest ?etiri lipe manje od stvarne cijene proizvedenog kilovatsata. Upravo za taj iznos od ?etiri lipe opskrbljiva?ima je umanjena cijena otkupa elektri?ne energije od HROTE-a, a to je iznos od 160 milijuna kuna koji ?e se iz dravnog prora?una platiti na ime sufinanciranja ra?una za potroenu energiju za socijalne kategorije stanovnitva.

Pravi problem, me?utim, pojavit ?e se po?etkom idu?e godine kada na snagu stupi odredba Zakona o obnovljivim izvorima energije koja ne obavezuje opskrbljiva?e da od HROTE-a otkupljuju elektri?nu energiju iz obnovljivih izvora, ?ime bi opskrbljiva?i trebali ostvariti direktnu dobit od 400 milijuna kuna u 2017. godini. Budu?i da opskrbljiva?i ne?e vie biti duni kupovati energiju iz obnovljivih izvora, HROTE je ne?e imati kome prodati pa je stoga prisiljen pove?ati naknadu za obnovljive izvore to ?e gra?ani i poduzetnici osjetiti kroz pove?anje cijene elektri?ne energije. Drugim rije?ima, cijena proizvedene energije iz obnovljivih izvora ?itavo ovo vrijeme nije poskupjela niti lipe, ali je unato? tome cijena za krajnjeg korisnika pove?ana nepovoljnim potezima Ministarstva u dogovoru s opskrbljiva?ima i sada se to nastoji prikazati kao krivnja proizvo?a?a iz obnovljivih izvora.

Zato smanjenje PDV-a nije rjeenje za nastalu situaciju?

Pritisnuta reakcijom javnosti nova vlast kao mjeru za anuliranje najavljenog poskupljenja predlae se smanjenje PDV-a na elektri?nu energije. Smanjenje bi, barem u teoriji, trebalo pove?ati potronju elektri?ne energije, ali realno gledano potronja elektri?ne energije ne ovisi o cijeni energenta nego sezonskim navikama potroa?a i meteorolokim prilikama. Iz tog razloga, smanjenje PDV-a ne?e dovesti do pove?anja potronje elektri?ne energije, a i takvo pove?anje bilo bi u suprotnosti s uvjetom smanjenja potronje energenata za 20% do 2020. godine to je obavezuju?i cilj Europske unije koji se odnosi i na Hrvatsku.

Umjesto toga u interesu hrvatskih proizvo?a?a elektri?ne energije iz obnovljivih izvora, pa i samog HEP-a, ali i svih potroa?a je ostaviti PDV za isporuku elektri?ne energije na razini od 25% s tim da se ukine PDV za obnovljive izvore elektri?ne energije koje drava ve? ionako poti?e. Besmisleno je nakon pove?anja naknade napla?ivati porez na dodanu vrijednost za elektri?nu energiju porijeklom iz obnovljivih izvora energije koja je sufinancirana, jer dodana vrijednost i jeste nastala poticajima drave.

Ukidanjem PDV-a na obnovljive izvore energije do pove?anja BDP-a

Ukidanjem PDV-a na obnovljive izvore energije u idu?em ?etverogodinjem mandatu nove Vlade uz minimalno pove?anje naknade od 3 lipe po kilovatsatu do 2018 godine u potpunosti je mogu?e zamijeniti uvoz elektri?ne energije doma?om proizvodnjom iz obnovljivih izvora i visokou?inkovitih kogeneracija. To bi ujedno doprinijelo pove?anju nacionalnog BDP-a i smanjenju dravnog deficita do 2020. godine za barem 0,8%.

Uz prave poteze nove Vlade i zdrav razum mogu?e je podrati doma?u proizvodnju i osloboditi se ovisnosti o uvozu elektri?ne energije koja Hrvatskoj opravdano teti. Dok druge napredne zemlje uvode obavezu opskrbe stanovnitva energijom proizvedenom u vlastitoj dravi bilo bi krajnje nesmotreno donosi odluke koje pogoduju uvoznim lobijima. Nadajmo se da ?e zdrav razum prevladati.

Tags:
 
Komentari (8)
Best Money Cleaning Chemical in South Africa +27735257866 Zambia Zimbabwe Botswana Lesotho Namibia Qatar Egypt UAE USA UK Taiwan Indonesia Singapore Turkey Tanzania Hong Kong Ethiopia Eritrea Sudan Angola Mozambique Swaziland Oman Saudi Arabia
8Četvrtak, 20 Lipanj 2024 09:33
mbuga
Our chemical is 100% pure, Ssd solution money cleaning machine renting and Technicians available to send. to all countries in the world for cleaning. Technicians can do manual and machine cleaning. Please contact us for any assistance Via Whatsapp or Call +27735257866 OR Email sheikhmbuga5@gmail.com https://paparazaq.blogspot.com http://bestssdchemicalsolution.over-blog.com http://mbugassdsolution.website2.me Professional Laboratory. Worldwide Delivery. We sell ssd chemical solution used to clean all type of black money and any color currency, stain and defaced bank notes with any others equipment being bad. Our technicians are highly qualified and are always ready to handle the cleaning perfectly.
ONLINE URGENT DEATH SPELLS +256704300651 REVENGE SPELLS CASTER IN USA, INSTANT DEATH SPELLS, IN BIRMINGHAM, LIVERPOOL, AND MANCHESTER, BOTSWANA CANADA AUSTRALIA, AMERICA, LONDON
7Subota, 30 Prosinac 2023 07:37
mamasanyu
ONLINE URGENT DEATH SPELLS +256704300651 REVENGE SPELLS CASTER IN USA, INSTANT DEATH SPELLS, IN BIRMINGHAM, LIVERPOOL, AND MANCHESTER, BOTSWANA CANADA AUSTRALIA, AMERICA, LONDON
…+256704300651..??….Dr. Mama Sanyu African Famous Voodoo instant revenge death spell caster well known identity as Mama demons Voodoo spell caster, @ CALL / WHATSAPP +256704300651. Results is 100% sure and guaranteed, spell casting specialist, Mama sanyu black magic death spells that work overnight or by accident or by making him / her polarized for his entire life OR to die in a sleep? Cast these strongest black magic revenge death spells that work fast has witchcraft spells to help you with any situation or problems. My witchcraft spells Death CAST overnight Revenge Spell on wicked friends, Voodoo Death Spells to kill Enemies Black Magic Spells To Harm Someone, Black magic death spells on ex lover , Revenge instant death spells on uncle+256704300651….CONTACT ME BY WHATSAPP: +256704300651can help you if you are feeling HOW TO o kill ex lover, husband, wife girlfriend Enemies without delay. It doesn’t matter whether he or she is in another Country or State. I guarantee you to have your results you are looking for immediately. Just make sure before you contact me you are committed and you want what you are looking for (Victim Death) because my death spell work fast overnight after casting the spells. Immediately working black magic death spells that work fast will be cast on the person and result is 24hours. Mama Sanyu is a Voodoo -witchcraft spell caster who A LOVE SPELLS THAT WORK IMMEDIETLY How To Cast A Death Spell On Someone, Death Spells That Work Overnight to kill wicked Step-dad/ Step mom /@Effective True Love Spells Caster, Bring Back Lost Love Spells, Voodoo Spells Caster To Stop Cheating, Black Magic Spell Caster, Death & Revenge Spells In Australia, USA, UK, Canada, Mauritius. Bring Back Lost Love Spell Caster in Tasmania Victoria West Norway Hull London Powerful Spiritual Traditional Herbalist Healer experienced in Ancestral healing and spell casting, Astrologers, African Medicines, Ritualism, Herbalist healers, Spiritual healers, Native healer, Philosophy, Traditional healers, Herbal remedies, holistic healing .
EMAIL:; mamasanyuo4@gmail.com
Permanent Skin Bleaching And Whitening Products In Machachi City in Ecuador, Plettenberg Bay And Beaufort West Call ☏ +27710732372 Scars And Stretch Marks Removal Cream In Rustenburg City, Louis Trichardt South Africa And Haghig In Romania
6Četvrtak, 07 Prosinac 2023 03:21
Tribe Group International Distributors Of Herbal Sexual Products In South Africa
Permanent Skin Bleaching And Whitening Products In Plettenberg Bay And Beaufort West Call ☏ +27710732372 Scars And Stretch Marks Removal Cream In Rustenburg And Louis Trichardt South Africa,

Permanent Skin Lightening Skin Whitening Pills, Oil and Cream IN Pretoria, Johannesburg, Midrand Tembisa And Soweto Call/Whatsapp +27710732372, Stretch Marks Removal In Cape Town Pietermaritzburg Durban Polokwane Witbank Bloemfontein Rustenburg,

We all crave flawless and radiant skin. Clear skin means spending less time on everyday makeup, and also needing a minimal number of skin care products. If you wish to have clear and flawless skin or need to change your skin color, it’s time to tackle those skin issues. Makeup Is a temporary solution as it can only camouflage, not cure your skin problems. Using cheap or bad quality cosmetic products can make your skin greasy and further aggravate the problem. If so, skin lighteners (also called skin bleaching creams, Skin Whiteners or skin brighteners) can help.
"For people looking to…
· Fade dark spots and Acne Scars· Lighten Naturally Dark Skin· Zap sun damage· Even out the color of their skin overall· Get Rid of Freckles & Other Spots· Lighten Hyper Pigmentation· Lighten Under-Eye Dark Circles· Lighten ankles, knees and fingers plus toes· Lighten, stretch marks & Remove Mask of Pregnancy


Call/Whatsapp +27710732372
Lost Love Spells To Get Your Ex Back In Johannesburg City And Alberton Town Call ☏ +27656842680 Psychic Reading Love Spells In Newcastle City South Africa And Bahaï City in Chad
5Srijeda, 06 Prosinac 2023 16:47
Ramadan Love Spells And Astrological Healing Services
Lost Love Spells To Get Your Ex Back In Johannesburg City And Alberton Town Call ☏ +27656842680 Psychic Reading Love Spells In Newcastle City South Africa,
SPELLS HELP YOU SOLVE YOUR LOVE PROBLEMS. [+27656842680]
My spiritual healing powers are going to help you to solve your problems immediately. African traditional herbalist based in South Africa and spiritual Marriage consultant and fortune teller. Get Court Cases Dismissed, Make Sales, Make Good music, Become Celebrity, Win Competitions. Psychic reader, astrology, online psychic Binding spells, Spiritual healer, Success Spells, Barrenness problems, Promotion spells, Divorce spells, court cases, Banishing Native healer, voodoo dolls. Love spells that work fast to fix love problems, lost love spells to get back with an ex-lover. Gifted psychic sessions take place over the phone with a gifted psychic reader, often a more trusted and more respected reader who facilitates these sessions over the phone and we can also provide this service via text message or sms on mobile phones. We provide readings for customers all over the world.
#Ramadanlovespells
Call/WhatsApp +27656842680
HOW I GOT MY LOAN
4Četvrtak, 20 Veljača 2020 11:03
Linda Mark
KAKO DOBIM MOJI KREDIT OD OVE VELIKE TVRTKE

Pozdrav dragi moji ljudi, ja sam Linda McDonald, trenutno ivim u Austinu Texasu u SAD-u. Trenutno sam udovica s troje djece i zaglavila sam u financijskoj situaciji u travnju 2018. godine i trebalo mi je refinanciranje i pla?anje ra?una. Pokuao sam traiti kredite raznih privatnih i korporativnih tvrtki, ali nikad s uspjehom, a ve?ina banaka mi je odbila kredit, ne puni plijen onim tamonjim alterima koji ih nazivaju zajmodavcem samo-novca, svi su prijevara, sve to ele je vae novac i dobro ih ne ?ujete vie od mene, u?inili su mi ga dvaput prije nego to sam upoznao gospodina Davida Wilsona, najzanimljiviji dio toga je da mi je zajam preba?en unutar 74 sata, pa ?u vam savjetovati da kontaktirate gospodina Davida ako zanima vas zajam i sigurni ste da ga moete vratiti na vrijeme, moete mu se obratiti e-potom (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Nema kreditne provjere, nema cosignera sa samo 2% kamatne stope i boljim planovima otplate i Ako elite kontaktirati bilo koju firmu vezano za osiguranje zajma bez osiguranja, tada se danas obratite g. Davidu Wilsonu za va zajam

Nude sve vrste zajma koje nude

Kratkoro?ni zajam (5_10 godina)
Dugoro?ni zajam (20_40)
Zajam za medijski termin (10_20)
Oni nude zajam poput
Zajam za dom ............., Poslovni zajam ........ Dug kredita .......
Studentski zajam .........., Zajam za pokretanje posla
Poslovni zajam ......., kredit tvrtke .............. itd
E-pota .......... (davidwilsonloancompany4@gmail.com)
Kada je rije? o financijskoj krizi i zajmu, onda je David Wilson financijski zajam mjesto na kojem ga moete uputiti, samo mu recite da ja gospo?a Linda McDonald usmjeravam vam sre?u ................... ....
KAKO DOSTAVITI KREDIT SA JEDNIM DOSTOJANJEM
3Ponedjeljak, 20 Siječanj 2020 13:57
Marie Alice
SRETNA NOVA GODINA SVIMA PROCITAJTE OVE KORISNE INFORMACIJE ZA GODINU 2020. KAKO DOSTAVITI ZAJAM PO JEDNOSTAVNOM PORUKU.
Zovem se Marie Alice, samohrana sam majka 3 djece i takoder sam medicinska sestra u Zagrebu. Ovo je moja prica u 2019. godini, prevarili su me neki zajmodavci, svejer sam traio kredit dok konacno nisam upoznao ovu lijepu enu koja mi je pomogla da dobijem internetsku zajam. Ovo je opipljivo svjedocanstvo kako sam primio kredit od 60,000 eura uz kamatnu stopu od 2%. Receno mi je da je zajmodavac i ena kojoj vjerujem, pa sam odlucio kontaktirati s njom i ona mi je pruila priliku da podnesem zahtjev za kredit od njene tvrtke koji sam lako dobio, ali objanjenje je da sam dobro zaradio kredit zdravlje i s manje stresa. Ako vas zanima zajam, moete joj se obratiti putem e-maila: (vladimirafinancialinvestment@gmail.com) (WhatsApp: +16014560144)
KAKO DOSTAVITI KREDIT SA JEDNIM DOSTOJANJEM
2Ponedjeljak, 20 Siječanj 2020 13:49
Marie Alice
SRETNA NOVA GODINA SVIMA PROCITAJTE OVE KORISNE INFORMACIJE ZA GODINU 2020. KAKO DOSTAVITI ZAJAM PO JEDNOSTAVNOM PORUKU.
Zovem se Marie Alice, samohrana sam majka 3 djece i takoder sam medicinska sestra u Zagrebu. Ovo je moja prica u 2019. godini, prevarili su me neki zajmodavci, svejer sam traio kredit dok konacno nisam upoznao ovu lijepu enu koja mi je pomogla da dobijem internetsku zajam. Ovo je opipljivo svjedocanstvo kako sam primio kredit od 60,000 eura uz kamatnu stopu od 2%. Receno mi je da je zajmodavac i ena kojoj vjerujem, pa sam odlucio kontaktirati s njom i ona mi je pruila priliku da podnesem zahtjev za kredit od njene tvrtke koji sam lako dobio, ali objanjenje je da sam dobro zaradio kredit zdravlje i s manje stresa. Ako vas zanima zajam, moete joj se obratiti putem e-maila: (vladimirafinancialinvestment@gmail.com) (WhatsApp: +16014560144)
1Srijeda, 09 Studeni 2016 22:19
Marijan Kalea 1
Pisanje je neodgovorno i neutemeljeno. Nau bruto potronju elektri?ne energije 2014. godine od 17,5 TWh, namirili smo uvozom 4 TWh. Godina je bila naglaeno vlana (rekordnih 9,1 TWh proizvedeno je hidroelektranama), u sunijim godinama uvoz bi bio barem 30-ak posto. Te godine proizvedeno je elektranama na poticane OIE i poticanu kogeneraciju oko 0,9 TWh. Kako misle pisci tog teksta u dvije godine koje predstoje dopuniti sustav novim elektranama na OIE i s visokou?inkovitom kogeneracijom koje ?e proizvesti dodatnih najmanje 4 TWh kako bismo do 2018. (ili do 2020, tekst ba nije sasvim jasan) godine u potpunosti zamijenili uvoz elektri?ne energije proizvodnjom iz OIE i visokou?inkovitih kogeneracija? Uz nepresko?ivo: pojava vjetra i osun?anja nisu ni u kakvoj vezi s ritmom potranje elektri?ne energije.
Usput: elektrane na poticane OIE proizvele su 4,3% ukupne energije iz OIE, a ostalih 95,7% dobiveno je na prvom mjestu koritenjem biomase (ogrjevno drvo, osobito) i velikih hidroelektrana (na drugom mjestu) te zanemarivo biogoriva. To sve tvorilo je na udio OIE u bruto finalnoj potronji energije od 27,9% (2014).

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?