Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Ivan Szekeres   
Ponedjeljak, 02 Prosinac 2013 14:11

Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) i Energetska zadruga Kaštela pokrenuli su donatorsku kampanju po principu crowdfundinga s namjerom da se Osnovnu školu Ostrog u Kaštel Lukši?u, jednu od najljepših škola u Hrvatskoj i suosniva?icu Energetske zadruge Kaštela, u?ini energetski neovisnom.

U rujnu ove godine UNDP je raspisao natje?aj kako bi pomogao energetskim zadrugama u provedbi projekata i na taj na?in ih prakti?ki postavio na noge. Jedna od pobjednica natje?aja je i Energetska zadruga Kaštela s projektom Energetski neovisne Osnovne škole Ostrog. Cilj ovog projekta je u?initi školu što više energetski neovisnom i istovremeno što više energetski u?inkovitom, kako bi se postigle maksimalne uštede energije i zna?ajan dio sredstava koja škola troši na energente usmjerio na podizanje kvalitete rada s djecom. U tom smislu sredstva od ostvarenih ušteda iskoristila bi se za opremanje škole nastavnom opremom i pomagalima. Istovremeno, kroz ovaj projekt djeca ?e na primjeru vlastite škole imati priliku u?iti o zelenim tehnologijama i energetskoj u?inkovitosti.

Osnovna škola Ostrog u Kaštel Lukši?u još je ve? pred trideset godina krenula u smjeru zaštite okoliša, još otkako je njihov školski botani?ki vrt proglašen zašti?enim spomenikom parkovne hortikulture i dan danas predstavlja jedini takav spomenik u Hrvatskoj. O školskom botani?kom vrtu i masliniku brine se U?eni?ka zadruga koja proizvodi vlastito maslinovo ulje i rukom ra?ene predmete kao što su jastu?i?i s lavandom. Od 1983. godine otkako je osnovana kroz u?eni?ku zadrugu je prošao velik broj generacija stanovnika Kaštela.

Škola koja je odlu?ila sama krojiti svoju energetsku sudbinu

Svoju energetsku pri?u škola je zapo?ela ove godine u suradnji s UNDP-om kad je instaliran mali solarni sustav pod nazivom Solarni suncokret prvenstveno namijenjen edukaciji djece o primjeni obnovljivih izvora energije. Radi se o malom fotonaponskom sustavu snage 1 kW koji prati kretanje Sunca i na taj na?in pove?ava u?inkovitost proizvodnje elektri?ne energije. Nažalost, ovaj sustav može zadovoljiti tek vrlo mali dio potreba za elektri?nom energijom tako da škola, koja je ujedno i osniva?ica lokalne energetske zadruge nije htjela stati samo na tome, ve? je uz pomo? Energetske zadruge Kaštela odlu?ila pokrenuti daljnje korake kako bi se ustanovilo koje je najbolje rješenje za njihovu energetsku neovisnost

U sklopu tehni?ke pomo?i školi i energetskoj zadruzi do sada je napravljen energetski pregled škole, a tijekom posjeta predstavnika UNDP-a u studenom je održano predavanje i likovna radionica za djecu te prezentacija projekta za nastavnike. Kroz energetski pregled škole napravljen je niz prijedloga kako unaprijediti samu zgradu tako da bude energetski u?inkovitija. Neki od najbrže isplativih uklju?uju zamjenu postoje?e rasvjete, sanaciju i izolaciju krovišta te izolaciju vanjske ovojnice zgrade, ali i instalaciju fotonaponskog sustava na krov škole kako bi se iskoristila kvota predvi?ena novim tarifnim sustavom za objekte u vlasništvu lokalnih uprava i županijske samouprave.

Financiranje projekta kroz crowdfunding i direktne donacije

Jedna od posebnih zanimljivosti ovog projekta je nov i vrlo inovativan pristup financiranja projekta solarne elektrane koji još nije vi?en u Hrvatskoj. Radi se o crowdfunding kampanji koja ?e se provoditi na dvije razine: donacijama lokalnog stanovništva u Kaštelima i široj regiji, te na razini ?itave države i u me?unarodnoj kampanji koju ?e provesti UNDP uz pomo? partnera na projektu i medija. Za donacije osim direktne uplate na žiro-ra?un škole predvi?eno je otvaranje stranice na svjetski poznatoj crowdfunding platformi Indiegogo. O?ekivani iznos koji bi osigurao postavljanje ve?eg solarnog sustava koji bi pokrio ve?i dio potrošnje elektri?ne energije u školi jest 100.000 kuna. Ako se putem ove kampanje prikupi ve?i iznos od planiranog, dodatna sredstva uložit ?e se u zamjenu rasvjete što u ovom trenutku predstavlja mjeru energetske u?inkovitosti s najbržim periodom povrata i osigurati trajne uštede elektri?ne energije.

Po?etak donatorske kampanje predvi?en je za 3. prosinca 2013.na GivingTuesday poznatiji i kao svjetski dan posve?en davanju svog doprinosa (lokalnoj) zajednici. Po?etak kampanje obilježit ?e se predstavljanjem projekta i dje?jom predstavom u dvorcu Vitturiu Kaštel Lukši?u s po?etkom u 19 sati na kojoj ?e nastupiti i klapa Neverin, a o?ekuje se i nazo?nost predstavnika grada Kaštela i Splitsko-dalmatinske županije. Isti dan bit ?e službeno otvorena i Indiegogo stranica na kojoj ?e pojedinci iz Hrvatske i svijeta mo?i putem Interneta uplatiti svoje donacije.

Želite li se ve? danas uklju?iti u kampanju?

Iako je službeni po?etak kampanje tek za nekoliko dana, ukoliko se odmah želite uklju?iti u kampanju to možete u?initi ve? danas uplatom sredstava na žiro ra?un škole:

  • Broj ra?una: HR8123400091110051348 (Privredna banka Zagreb)
  • Adresa: Osnovna škola Ostrog, Put sv. Lovre 2, 21215 Kaštel Lukši?, Hrvatska
  • Opis pla?anja: Energetski neovisna Osnovna škola Ostrog (navesti datum uplate)

Osim ovim putem možete donirati i putem Indiegogo stranice gdje se tako?er prikupljaju sredstva u istu svrhu.

Svaka vaša donacija malen je korak prema energetskoj neovisnosti škole i boljim uvjetima rada za nastavnike i djecu koji to doista i zaslužuju.

Tags:     Kašteli      osnovna škola Ostrog      solarni suncokret      energetska neovisnost      crowdfunding      UNDP      Energetska zadruga Kaštela      energetske zadruge
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?